Luke Pasqualino Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

Holmes001 đã đưa ý kiến …
Is Luke Pasqualino gay hoặc straight?

link

link

I just want facts not opinions. I not trying stir things up just want the truth. I don't like rumors and so that why I want to dispel them. đã đăng hơn một năm qua
emmarobertsfan2 đã bình luận…
he straight hơn một năm qua
AriaJade đã bình luận…
he's straight hơn một năm qua
sarah124444443 đã đưa ý kiến …
how old can bạn have a fanpop đã đăng hơn một năm qua
cool
sarah124444443 đã đưa ý kiến …
um luke hi đã đăng hơn một năm qua
crying
jadebabex đã đưa ý kiến …
I can't believe he dies in the last series so sad đã đăng hơn một năm qua