những người đang yêu Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

hmmm
suzie911 đã đưa ý kiến …
What's it like to "love"? What does it mean? Is it dangerous? đã đăng hơn một năm qua
heart
Nerdbuster2 đã đưa ý kiến …
joined <3 so cute! :* đã đăng hơn một năm qua
crrazycake đã đưa ý kiến …
Omg there's a spot for fanpop lovers?! I'm totally joining :D cute đã đăng hơn một năm qua
Sinna_Hime_chan đã bình luận…
Being a lover of anything is awesome. Iwas considering making a club for những người đang yêu on fanpop & those who want them. I decided to look first and found this, but this isn't a place for real những người đang yêu to be những người đang yêu if it is about actors and other fictional loves (which is fine) -I will go ahead and make something. hơn một năm qua
alex-kamiya đã đưa ý kiến …
luv u Xee! ^^ đã đăng hơn một năm qua
alex-kamiya đã bình luận…
say it properly! hơn một năm qua
alex-kamiya đã bình luận…
haha! thnx ^^ hơn một năm qua
alex-kamiya đã bình luận…
aaww! thnx sis! ^^ hơn một năm qua
big smile
iconicboyz123 đã đưa ý kiến …
awwwwwwww đã đăng hơn một năm qua
vampire2000 đã bình luận…
nice icon! hơn một năm qua
LostFreak đã đưa ý kiến …
even thought i'm not in tình yêu i have this crazy tình yêu feeling inside me... i wonder why... maybe i am tình yêu after all... đã đăng hơn một năm qua
badasses đã đưa ý kiến …
Um.... Just wondering are there any fanpopers in love! đã đăng hơn một năm qua
vanessa100 đã bình luận…
i amm (: ! hơn một năm qua
Thallia đã bình luận…
i ammmmm LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua