Mất tích In không gian Pop Quiz

What is the name of the planet that the không gian Trader (played bởi Torin Thatcher) intends to take Dr. Smith?
Choose the right answer:
Option A Earth
Option B M-85
Option C Preplanis
Option D Torin
 Bradski posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save