trả lời câu hỏi này

Long Distance Relationships Câu Hỏi

yêu thích LDR/LD songs?

hoặc any that have lyrics that -could- pertain to LD couples.
 NCISLuverjk93 posted hơn một năm qua
next question »

Long Distance Relationships Các Câu Trả Lời

Jillywinkles said: select as best answer
posted hơn một năm qua 
luckluster said:
Oceans Apart

I always cry when I hear this song

select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »