Lolita Fashion Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

cool
ravissa đã đưa ý kiến …
omg, I soooo tình yêu my new lolita costume I look soooo KAWAII<33333 đã đăng hơn một năm qua
CandyforniaGurl đã bình luận…
Awesome! Are bạn wearing it for Halloween? 'Cause I also got a Gô tích lolita costume for halloween. ^^ hơn một năm qua
ravissa đã bình luận…
wow, that's cool, I'm sure u'll look awesome. Sadly, no, I'm not doing Holloween with lolita costume, I had allready planned to wear a greck medusa costume, xD. hơn một năm qua
big smile
animeisbest đã đưa ý kiến …
I tình yêu lolita fashion.......................
I learned about lolita fashion from my interest of Japanese animes................................... đã đăng hơn một năm qua
shekipotss đã đưa ý kiến …
Lolita is so cuute :) i very like it ! đã đăng hơn một năm qua
techlover321 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Lolita Fashion! It's so intricate and beautiful! :) đã đăng hơn một năm qua
mylolitadress đã đưa ý kiến …
Hi, Linda here. đã đăng hơn một năm qua
kittykazami đã đưa ý kiến …
This style is so cool. I tình yêu all the different layers and lace. It just looks different! (In a good way, duh!) đã đăng hơn một năm qua