Logan Echolls Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

CheySumner đã đưa ý kiến …
Awwwh his hotness. And bad boy charm. đã đăng hơn một năm qua
heart
Rohini101 đã đưa ý kiến …
"Logan Echolls. Every school has an obligatory psychotic jackass"
I tình yêu Logan! đã đăng hơn một năm qua
billiechouinard đã đưa ý kiến …
1st I want to say is that I think logan is very attractive in an asshole-dixk kind of way... the real bad boy without all the hiển thị just the attitude. đã đăng hơn một năm qua