L.M. Montgomery Who is your yêu thích Heroine of Maud's?

Pick one:
Anne
Emily
Emily
Valancy
Valancy
Jane
Jane
Pat
Pat
giố ng cú c và ng, hoa cú c, cú c vạ n thọ
giống cúc vàng, hoa cúc, cúc vạn thọ
Kilmeny
Kilmeny
Gay Penhallow
Gay Penhallow
Sarah Stanley
Sarah Stanley
is the choice you want missing? go ahead and add it!
 Juliegoose03 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save