trả lời câu hỏi này

Lion King Couples Câu Hỏi

What do bạn think is Kiara's expression is in this pic.?

 What do bạn think is Kiara's expression is in this pic.?
 purplevampire posted hơn một năm qua
next question »