Linux Updates

a wallpaper đã được thêm vào: Linux-tan hình nền hơn một năm qua by MoonlitTerror
an icon đã được thêm vào: Linux Inside hơn một năm qua by MoonlitTerror
a photo đã được thêm vào: Linux - wipes Windows in seconds! hơn một năm qua by MoonlitTerror
a comment was made to the wallpaper: Backtrack hình nền hơn một năm qua by fred_himself
a reply was made to the forum post: Still using Windows formated programs in Linux hơn một năm qua by RavenRechior
a comment was made to the poll: What is your yêu thích Distribution? hơn một năm qua by RavenRechior
a comment was made to the wallpaper: Ubuntu hình nền hơn một năm qua by no9to5blogger
fan art đã được thêm vào: Xubuntu promo banner hơn một năm qua by MarisaKirisame
an article đã được thêm vào: Kickstarter for Soul Saga! A J-RPG bởi Disastercake hơn một năm qua by MisterH
a pop quiz question đã được thêm vào: Who was Linux named after hơn một năm qua by aldude999
a poll đã được thêm vào: What is your yêu thích Distribution? hơn một năm qua by aldude999