hiển thị số diễn đàn 1-3 trên tổng số chủ đề 3 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
The secret.  linklover95 4 1859 hơn một năm qua
Nex Game !  dark-link 2 1313 hơn một năm qua
The legend of zelda series  linklover95 1 1691 hơn một năm qua