Lightix VS Darkix Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

missdada15 đã đưa ý kiến …
sry bout the banner,ill make a better one when i have time and add the pic. of everyone that singd up for this rp :)
đã đăng hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
so u want tha banner 2 consist every1 ho has joined ? hơn một năm qua
missdada15 đã bình luận…
yes :) hơn một năm qua
chrie đã bình luận…
keep going I can't wait 2 see it hơn một năm qua
missdada15 đã đưa ý kiến …
If bạn want to be an offical member of this club and be abel too tham gia any RP on this club,plz add your character(fairy hoặc a witch) here:

link

The RP starts 26.3 .sooo hurry up!:D đã đăng hơn một năm qua