Lifeisafairytal (Barbie Fan) Updates

a comment was made to the wallpaper: Teresa búp bê búp bê barbie Life In The Dream House cách đây 5 tháng by Teresa2011
a wallpaper đã được thêm vào: búp bê barbie Princess Charm School hơn một năm qua by jessowey
a photo đã được thêm vào: búp bê barbie Island Princess hơn một năm qua by jessowey
an icon đã được thêm vào: Aladdin và cây đèn thần 2019 hơn một năm qua by jessowey