trả lời câu hỏi này

Leonard and Sheldon Câu Hỏi

Harrington do bạn think Leonard's frienship with Sheldon is?

*
OUT OF 10!
Rainshadow999 posted hơn một năm qua
 Rainshadow999 posted hơn một năm qua
next question »