Leon (Léon The Professional) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-2 của 2

Podcaster đã đưa ý kiến …
Hello! Gilbert Gottfried’s Amazing Colossal Podcast just had an interview with Leon: The Professional’s Danny Aiello. tham gia us as Danny shares memories of goofing around with Paul Newman, sightseeing with Rodney Dangerfield & hát backup for Bette Midler. Here is the link: bit.ly/1sZ1wBB đã đăng hơn một năm qua
heart
Dark-Blood đã đưa ý kiến …
omg really 20 những người hâm mộ and no one has đã đăng on this wall?!?! oh wow.. this movie is a classic! I tình yêu it and I have finally gotten my husband to watch it with me! :D đã đăng hơn một năm qua