Lenka Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

Meir_Jaii đã đưa ý kiến …
Lenka is awesome:) đã đăng hơn một năm qua
Lenkalp đã đưa ý kiến …
bạn are so beautiful :) your âm nhạc is awesome :) đã đăng hơn một năm qua
heart
sweety63 đã đưa ý kiến …
I tình yêu her âm nhạc sooo much <33 đã đăng hơn một năm qua
selenalover3000 đã đưa ý kiến …
"the show" is the best song ever tình yêu bạn lenka. đã đăng hơn một năm qua
MustacheMeryl đã đưa ý kiến …
My tim, trái tim skips a beat is an AMAZING song! đã đăng hơn một năm qua
big smile
iloveprivate đã đưa ý kiến …
i joined. đã đăng hơn một năm qua
Idunn đã đưa ý kiến …
"As old as time, as straight as a line
As royal as a queen, as buzzed as a bee
As stealth as a tiger, smooth as a glider
Pure as a melody, pure as I wanna be"
♥☮♫♪

đã đăng hơn một năm qua
pott_a_hollic đã đưa ý kiến …
Her songs are brilliant! ^^
đã đăng hơn một năm qua
smile
123a đã đưa ý kiến …
Joined :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
boohoo19 đã đưa ý kiến …
Joined :) I like the pic's :) đã đăng hơn một năm qua
big smile
Beriwan đã đưa ý kiến …
JOINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNED
wow Im the first who writes here:D đã đăng hơn một năm qua