Lee Pace Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

smile
Mongoose09 đã đưa ý kiến …
tình yêu the banner! đã đăng hơn một năm qua
ENCHANT1837 đã đưa ý kiến …
I used to send him, but he has changed his via venue QAQ so sad... đã đăng hơn một năm qua
big smile
angelicdiva đã đưa ý kiến …
tình yêu him in twilight đã đăng hơn một năm qua
heart
spongesrule đã đưa ý kiến …
Do bạn think he will be at Comic Con this year? đã đăng hơn một năm qua
annahu0312 đã đưa ý kiến …
can't wait to see him for tiếp theo movie. Wish to see in real life. I tình yêu him so much
đã đăng hơn một năm qua
spongesrule đã bình luận…
me too! hơn một năm qua
evermindforever đã đưa ý kiến …
I wonder how he'll look as an elf on The Hobbit :D đã đăng hơn một năm qua
spongesrule đã bình luận…
ahem* HOT!!!!!!! hơn một năm qua
evermindforever đã bình luận…
XD hơn một năm qua
lilyZ đã bình luận…
The first pic of him in the 'Hobbit' was already released and all I can say is that he looks gorgeous as an elf <333 hơn một năm qua
spongesrule đã đưa ý kiến …
I can't wait to see him in both Breaking Dawn and The Hobbit!!! đã đăng hơn một năm qua
LostFreak đã đưa ý kiến …
i can't wait to see him in BD <3 đã đăng hơn một năm qua
spongesrule đã bình luận…
me either!!!! hơn một năm qua