Lamborghini Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

heart
Rae-Marie đã đưa ý kiến …
SEXIEST CAR ALIVE... đã đăng hơn một năm qua
cool
176Noddy đã đưa ý kiến …
So sorry...I never saw a Lambo in real life, but I tình yêu the looks on the newer types. But now my Italian wife got me tickets for the VivaItalia at May 19 in Holland. That is gonna be a ngày to remember , for sure!
Over 30 Lambo's for sure that day! đã đăng hơn một năm qua
sarthakvashisht đã đưa ý kiến …
someone can burn his ferrari seeing a lambo pass away with the sound of that lovely v12 engine đã đăng hơn một năm qua
sarthakvashisht đã đưa ý kiến …
lambo's the short form don't write this big!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
kateandlily4eva đã đưa ý kiến …
wow so empty here, yêu thích Lambo's anyone? đã đăng hơn một năm qua
KodyAWESOME360 đã bình luận…
aventador hơn một năm qua
fansfunsz đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
fansfunsz đã bình luận…
i like tình yêu it hơn một năm qua
big smile
onelouisoneluv đã đưa ý kiến …
I would do anyhting for a Lamborghini! đã đăng hơn một năm qua
bmw18 đã bình luận…
cool car i woudl also do anything for lamboghini adventor!! :D hơn một năm qua
jellybean67 đã đưa ý kiến …
Omg lamborghini is my dream car!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
VilleValoGirl đã đưa ý kiến …
I want a lamborghini murcielago lp640 in Black ;D. Xp
dat would never happen though(x đã đăng hơn một năm qua
VilleValoGirl đã bình luận…
I don't deserve a car like dat(x hơn một năm qua
jellybean67 đã bình luận…
What ya mean? hơn một năm qua
VilleValoGirl đã bình luận…
idk I just don't deserve one. well it's to nice & stuff :/ hơn một năm qua
HumphreyAlpha đã bình luận…
Forget the LP640, get the LP670 SV! hơn một năm qua
99andskj đã đưa ý kiến …
I'm 12 and i've got in a test drive in the first Aventador ever in Sweden :) đã đăng hơn một năm qua
VilleValoGirl đã bình luận…
that's soo cool! ^-^ hơn một năm qua
99andskj đã bình luận…
Yup, I'm pretty happy about it. The acceleration was HUGE! :D hơn một năm qua
jellybean67 đã bình luận…
Really?..... hơn một năm qua
99andskj đã bình luận…
Yes, I promise, it was soo AWESOME! BEST CAR EVER! :D hơn một năm qua
sandra256 đã đưa ý kiến …
I want to drive one! đã đăng hơn một năm qua
dug123 đã bình luận…
me to man hơn một năm qua
Vivi-the-Hedgie đã bình luận…
i want a purple one! hơn một năm qua
dede-man14 đã đưa ý kiến …
All lamborghini are the best car that exist.the car of 1975 were best than the other car like ferrari,porsche and other of today.....Vive les lamborghini.Lamborghii 4 ever!!!!! đã đăng hơn một năm qua
GoldnSnitch_96 đã bình luận…
Lambo=EPICNEZ hơn một năm qua