La Francophonie Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

Karoii-chan đã đưa ý kiến …
Zut, that got repeated again! =0 đã đăng hơn một năm qua
crying
Karoii-chan đã đưa ý kiến …
Does nobody like French anymore? =( đã đăng hơn một năm qua
crying
Karoii-chan đã đưa ý kiến …
Does nobody like French anymore? =( đã đăng hơn một năm qua
surprise
marlanido đã đưa ý kiến …
il y a seulement 8 person qui parle francais sur fanpop?!?:O
đã đăng hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
En ce moment, il ya 12 hơn một năm qua
laugh
wisegurl đã đưa ý kiến …
I wanna learn French, but until then, WHAT?!?!? đã đăng hơn một năm qua
HecateA đã bình luận…
You're probably going to be verry confused on this spot- hoặc bạn can post every sentance in Google Translator (which slightly sucks btw) hơn một năm qua
Asmadasahater đã bình luận…
How bout a French-English Dictionary? And Google translator is awful. I try to translate some french sentences to english and it mess up. hơn một năm qua
marlanido đã bình luận…
Google translater sucks hơn một năm qua
smile
HecateA đã đưa ý kiến …
Joyeuse Halloween a tous! đã đăng hơn một năm qua