Kwon Jiyong Updates

a poll đã được thêm vào: My hàng đầu, đầu trang 5 G-Dragon songs; which is your favorite? cách đây 10 tháng by zanhar1
a photo đã được thêm vào: Gdragon🔥🧡 cách đây 11 tháng by GDragon612
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by GDragon612
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by GDragon612
a poll đã được thêm vào: Which shoot was better? hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: Favourite song off GD&TOP? hơn một năm qua by zanhar1
a question đã được thêm vào: When did he became the leader of BIGBANG? hơn một năm qua by SophiaYuan
a comment was made to the poll: yêu thích G-Dragon hair color? hơn một năm qua by ygfan
fan art đã được thêm vào: Gdragon hottie♔♥ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: BIGBANG(GD&T.O.P) - '쩔어 (ZUTTER)' DANCE PRACTICE hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG(GD&T.O.P) - '쩔어 (ZUTTER)' M/V MAKING hơn một năm qua by Gretulee
a link đã được thêm vào: GDragon is nonchalant and cool posing for 'Harper's Bazaar's latest pictorial❤ ❥ ❦❧ ➳ ➽ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Bang Bang Bang BIGBANG~ GDragon Fancam @Mnet MCOUNTDOWN ❤ ❥ღღ¸.•♔♥–♥♔ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: BAE BAE 지드래곤 직캠 BIGBANG~ GDragon Fancam @Mnet MCOUNTDOWN ❤ ❥ღღ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Loser 지드래곤 직캠 BIGBANG ~GDragon Fancam @Mnet MCOUNTDOWN❤ ❥ღღ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: Running Man Ep 250 ~Special guest Bigbang❤ ❥ღღ¸.•♔♥–♥♔ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: G-DRAGON - 'PEACEMINUSONE' TRAILER hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: Bang Bang Bang BIGBANG G-Dragon Fancam @Mnet MCOUNTDOWN Rehearsal_150604 hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: We Like 2 Party BIGBANG G-Dragon Fancam @Mnet MCOUNTDOWN Rehearsal_150604 hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG - WE LIKE 2 PARTY M/V hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG - 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) M/V hơn một năm qua by Gretulee
a comment was made to the photo: hot Gd oppa❤❥ hơn một năm qua by ravissa
a video đã được thêm vào: BIGBANG - 'MADE' TOUR TRA hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: G-DRAGON - 'AWAKE' Hologram buổi hòa nhạc hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG Nhật Bản DOME TOUR 2014 ~ 2015 'X' (Trailer 1) & GD's Message hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG - LOSER M/V hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG - BAE BAE M/V hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG - 'BAE BAE' 0503 SBS Inkigayo hơn một năm qua by Gretulee
a video đã được thêm vào: BIGBANG - 'LOSER' 0503 SBS Inkigayo hơn một năm qua by Gretulee
a link đã được thêm vào: G-Dragon to screen 3D world tour documentary film in Nhật Bản ☜❤☞ hơn một năm qua by GDragon612
a link đã được thêm vào: G-Dragon to hiển thị off his sports car during comeback stage for 'Good Boy' on 'Inkigayo' hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: GD X TAEYANG - GOOD BOY M/V hơn một năm qua by madzia33
a video đã được thêm vào: G-Dragon - fmv (fan made video) hơn một năm qua by madzia33
a poll đã được thêm vào: Which G Dragon image 2? hơn một năm qua by zanhar1
a poll đã được thêm vào: Which GD image? hơn một năm qua by zanhar1
a link đã được thêm vào: G-Dragon reported to have made 2 songs for YG Entertainment's upcoming girl group hơn một năm qua by madzia33
a video đã được thêm vào: GD G-Dragon 권지용 @ Paris Fashion Week 30 september 2014 Chanel hơn một năm qua by madzia33
a link đã được thêm vào: G-Dragon spotted on a ngày with Mizuhara Kiko? hơn một năm qua by TopGirl
a link đã được thêm vào: 10 Male Idols That Rock Snapbacks hơn một năm qua by madzia33
an answer was added to this question: Have you ever been to/want to go to his concert? hơn một năm qua by asukah
a comment was made to the poll: COUP D'ETAT VS Crooked hơn một năm qua by zanhar1
a comment was made to the poll: which picture do bạn like more? hơn một năm qua by zanhar1
a video đã được thêm vào: G-Dragon and Park Ji Sung's New Commercial for LG☜❤☞ °♔—♔°❤ ❥ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: G Dragon's 8llow Me Song mv commercial☜❤☞ °♔—♔°❤ ❥ hơn một năm qua by GDragon612
a video đã được thêm vào: G-Dragon's Ice Bucket Challenge #2 hơn một năm qua by madzia33
a video đã được thêm vào: G-Dragon's Ice Bucket Challenge #1 hơn một năm qua by madzia33
a video đã được thêm vào: 【G-ONE ONLY】140815 YG Family buổi hòa nhạc I tình yêu U (GD ver.) hơn một năm qua by madzia33
a video đã được thêm vào: 140815 나쁜머스매 hơn một năm qua by madzia33
a video đã được thêm vào: J.ESTINA BAG 2014 F/W Fashion Film X G.DRAGON hơn một năm qua by madzia33