kukai souma Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

angelic
fairytailsaiko đã đưa ý kiến …
người hâm mộ No. 72..I'm pretty late aren't I.. đã đăng hơn một năm qua
heart
freyafox đã đưa ý kiến …
người hâm mộ #58!!
YEA!!!! đã đăng hơn một năm qua
preetylone đã đưa ý kiến …
Can't choose between Nagihiko n Kukai cause I luv them both!!! đã đăng hơn một năm qua
alex-kamiya đã bình luận…
it is hard to decide bt in a choice between them i wud definitely choose kukai ^^ hơn một năm qua
AmuXIkuto1 đã bình luận…
neither of u are right.... Utau id dating kukai and nagi is destined to ngày Rima.... so wat evs hơn một năm qua