Kukai Soma Updates

a comment was made to the poll: would kukai be a good bad guy hơn một năm qua by Ryuuto013
a comment was made to the poll: who is best for kukai? hơn một năm qua by Bakatesu
an icon đã được thêm vào: Kukai hơn một năm qua by emerald_32
a comment was made to the fan art: Kukai hơn một năm qua by cutiepie0310
a comment was made to the photo: kukai hơn một năm qua by gingermiku
a comment was made to the poll: Is kukai your favortive character? hơn một năm qua by rikku_chan
a comment was made to the poll: Do u think Kukai is hot? hơn một năm qua by rikku_chan
a comment was made to the poll: which pic is l♥ve ♥ hoặc ♥♥or ♥♥♥ hơn một năm qua by rikku_chan
a comment was made to the poll: Will bạn tham gia my Kukai & Yaya spot? hơn một năm qua by viera_ditya
a comment was made to the poll: Do bạn think that we need a good icon???? hơn một năm qua by viera_ditya
a comment was made to the photo: Kukai hơn một năm qua by hetalia_ninja
a pop quiz question đã được thêm vào: Which one is kukai's shugo chara?? hơn một năm qua by Choqely
a video đã được thêm vào: Sky Jack hơn một năm qua by Sora7395
a photo đã được thêm vào: Kukai hơn một năm qua by Sora7395
a wallpaper đã được thêm vào: Kukai hơn một năm qua by Sora7395
a comment was made to the screencap: Kukais having fun xD hơn một năm qua by mira9mylene
a comment was made to the screencap: Kukais having fun xD hơn một năm qua by monksterb
a comment was made to the pop quiz question: Apart from sports what does Kukai do for fun? hơn một năm qua by cinnominbubble
a pop quiz question đã được thêm vào: Apart from sports what does Kukai do for fun? hơn một năm qua by cinnominbubble
a screencap đã được thêm vào: Sky Jack hơn một năm qua by animegrl52p
a comment was made to the screencap: Kukais having fun xD hơn một năm qua by mirafabia
a poll đã được thêm vào: Will bạn tham gia my Kukai & Yaya spot? hơn một năm qua by randomness2014
a link đã được thêm vào: kukai and yaya người hâm mộ club hơn một năm qua by randomness2014
a poll đã được thêm vào: Do bạn think that we need a good icon???? hơn một năm qua by lola20159