trả lời câu hỏi này

Kuchiki Byakuya Câu Hỏi

Happy birthday Byakuya Kuchiki un! (nuV)

January 31 un! Happy birthday un! I might not know how old bạn are, I just know the ngày bạn were born un. (nuV)
 TailsDollFriend posted hơn một năm qua
next question »

Kuchiki Byakuya Các Câu Trả Lời

cromeagle1069 said:
221
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »