Kristoff Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-7 của 7

rupsa đã đưa ý kiến …
A THEME PICTURE Nữ hoàng băng giá CONTEST IS HERE.
PARTICIPATE HERE AND ENJOY AND PLEASE READ THE RULES BEFORE POSTING. IF bạn FACE ANY PROBLEM WITH RULES ASK ME :)
HERE IS THE LINK:~
link đã đăng hơn một năm qua
D1sneyWorld đã đưa ý kiến …
I tình yêu Kristoff đã đăng hơn một năm qua
mymow12 đã đưa ý kiến …
KRISTOFF IS SOOO CUTE! WHO AGREES? đã đăng hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
Meeee!!! :D hơn một năm qua
THEDisneyFreak đã bình luận…
ME! Back off though, he's mine! Jk...maybe hơn một năm qua
Eula2003 đã bình luận…
I am hơn một năm qua
big smile
disneygirl7 đã đưa ý kiến …
This is a darling club, may I suggest a banner? I made one ^_^ đã đăng hơn một năm qua
dancingstar12 đã bình luận…
a banner would be SWEET:) hơn một năm qua
disneygirl7 đã bình luận…
^Yes, it would. But I want to ask the creator if it's okay, and if they would change it for me if it's okay. hơn một năm qua
disneygirl7 đã bình luận…
^Thanks! I'm glad bạn like it :) hơn một năm qua
heart
liza12354 đã đưa ý kiến …
Joined :* đã đăng hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
Thanks! :* hơn một năm qua
Jeevikaviren đã bình luận…
joined hơn một năm qua
heart
princecatcher93 đã đưa ý kiến …
He reminds me of a teddy chịu, gấu type of guy. One that bạn just want to hug all the time. đã đăng hơn một năm qua
disneygirl7 đã bình luận…
I agree! hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
Indeed he is :* hơn một năm qua
heart
xayeishax đã đưa ý kiến …
Just joined!! sweetie!!:* đã đăng hơn một năm qua
3xZ đã bình luận…
Thanks ^^ hơn một năm qua