Kristoff Updates

a video đã được thêm vào: Iris || Anna x Kristoff cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna and Kristoff - tình yêu me like bạn do cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: The tình yêu Story of Anna & Kristoff | Nữ hoàng băng giá cách đây 6 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá AMV - Here With Me (Kristanna) cách đây 7 tháng by PrincessFairy
a poll đã được thêm vào: Who's your yêu thích Nữ hoàng băng giá character to ship Kristoff with? cách đây 11 tháng by whatsupbugs
a poll đã được thêm vào: Which film do bạn prefer Kristoff in? hơn một năm qua by whatsupbugs
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá | AMV Red | Anna and Kristoff hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 'That Happened' Scene Comparison hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna & Kristoff || Crazy for bạn hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: KristoffAnna: I tình yêu bạn Too Much hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: tình yêu Story AMV - [Frozen] Anna & Kristoff 💗 hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Get This Right - Nữ hoàng băng giá AMV hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kristoff and Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna and Kristoff | Nữ hoàng băng giá 2 hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 | Kristoff's Proposal | One-line multilanguage hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kristoff - You’ll Be Back hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Tu luz ❄️ Kristoff & Anna ♥️ hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Kristoff & Anna - Marry Me (Frozen MV) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna and Kristoff - Everything hơn một năm qua by PrincessFairy
an icon đã được thêm vào: Kristoff and Anna hơn một năm qua by Elinafairy
a video đã được thêm vào: Jonathan Groff - Mất tích in the Woods (From "Frozen 2"/Storyboard to Final Frame Version) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: "Get this Right" Deleted song from Nữ hoàng băng giá 2 hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Various Artists - Mất tích in the Woods (In 27 Languages) (From "Frozen 2") hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 Deleted Scene - Hard Nokks hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 Deleted Song! Kristen chuông, chuông, bell and Jonathan Groff Sing Romantic Duet! (Exclusive) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: (COMPLETE) Get This Right Animatic - Nữ hoàng băng giá 2 hơn một năm qua by PrincessFairy
a photo đã được thêm vào: Kristoff and Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a link đã được thêm vào: Kristen chuông, chuông, bell and Jonathan Groff Sing 'I Want to Get This Right' in Nữ hoàng băng giá 2 Deleted Scene hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna & Kristoff - Hero hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Drawing Kristoff from "Frozen 2" hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna&Kristoff - Get this right (From 'Frozen 2') hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 - Get This Right Storyboard (fanmade) hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the photo: Kristoff and Anna's Wedding hơn một năm qua by Kookminlove
a video đã được thêm vào: Anna & Kristoff “ i’m coming home” hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Say Something [Anna and Kristoff] hơn một năm qua by PrincessFairy
an article đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 "Get This Right" (Outtake) Lyrics hơn một năm qua by PrincessFairy
an article đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 "Lost in the Woods" Lyrics hơn một năm qua by PrincessFairy
an article đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 "Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.)" Lyrics hơn một năm qua by PrincessFairy
an article đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 "Some Things Never Change" Lyrics hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2: Jonathan Groff "Kristoff" (Movie Interview) hơn một năm qua by PrincessFairy
a link đã được thêm vào: Phew! Kristoff is Back in ‘Frozen 2,’ and He’s Finally Got a Song hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the poll: When Prince Hans was engaged with Anna , do bạn ever thought that Kristoff was the right Man for Elsa ? hơn một năm qua by sunnyfields
a comment was made to the poll: Which one do bạn prefer: Kristoff with hat hoặc without hat? hơn một năm qua by sunnyfields
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2: Jonathan Groff "Kristoff" Movie Premiere Interview hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna & Kristoff "Love Is an Open Door" Part Two - Disney's Nữ hoàng băng giá - Traci Hines & Light Return hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá / Once Upon a Time - 'Oh right! I knocked bạn out' [Anna & Kristoff] hơn một năm qua by PrincessFairy
fan art đã được thêm vào: Kristoff and Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a wallpaper đã được thêm vào: Nữ hoàng băng giá 2 hình nền hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna and Kristoff - Sad Song hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Anna x Kristoff ~ Sunflower hơn một năm qua by PrincessFairy