KRIS Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

yellowbell đã đưa ý kiến …
Kris always take good care of yourself đã đăng hơn một năm qua
heart
angellovanova19 đã đưa ý kiến …
Kris sincerly i tình yêu bạn youre smile make me dream and do bạn have a map? im Mất tích in youre eyes Kiss đã đăng hơn một năm qua
heart
ilovevixx đã đưa ý kiến …
Kris is sooo cute đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Soul_Dragneel đã đưa ý kiến …
Yaya! Got a medal for the sexy leader of EXO-M: KRIS<33 đã đăng hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
♥ Happy Birthday Kris!!!♥♥♥♥♥
I wish bạn all the Best My Love~!♥ ♥
bạn are one Damn Hot Chinese guy. xD =) ♥
bạn are one amazing rapper. :] ♥
EXO-M is happy to have bạn as their Leader because bạn always care for them as their father. ^^ ♥
Continue being an awesome leader. ^-^
Fighting Wufan~♥ ♥
I tình yêu bạn very very much~!♥ ♥ ♥
đã đăng hơn một năm qua
dongwoonsb2uty đã đưa ý kiến …
Kris luv him at 1st I didn't lik exok then I saw exom nd Kris waz there tiếp theo thing I knew I bought there first mini album.. Dedicated all the way. đã đăng hơn một năm qua
heart
Gretulee đã đưa ý kiến …
YAYYYY GET DEDICATEEED!!! đã đăng hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
LUCKY!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Gretulee đã bình luận…
thanks hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
^^ hơn một năm qua
heart
misscookie346 đã đưa ý kiến …
bạn are sooooo SEXY!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
Jenjen_bunny đã bình luận…
IKR! :D hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
:D hơn một năm qua
RyeoNa đã đưa ý kiến …
<3 the pic!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
You're so hot!!! <3 <3 <3 I tình yêu bạn Kris~~~ LOL – Liên minh huyền thoại XD đã đăng hơn một năm qua
socoolgirl93 đã bình luận…
i tình yêu Kris too hơn một năm qua