Kpop Updates

a video đã được thêm vào: TXT (투모로우바이투게더) 'Good Boy Gone Bad' Official MV (Choreography ver.) cách đây một ngày 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] ONEWE(원위) _ Roommate(룸메이트) cách đây 2 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: TNX - '비켜 (MOVE)' MV cách đây 3 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: THE BOYZ(더보이즈) 'SHE'S THE BOSS' MV cách đây 3 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: PSY - 'Happier (feat. Crush)' MV cách đây 3 ngày by Stelenavamp
a photo đã được thêm vào: Kang Daniel💖 cách đây 3 ngày by Dogpaws
a video đã được thêm vào: MV] ONEUS(원어스) _ Bring it on(덤벼) cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] Ciipher - Fame cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] ASTRO(아스트로) _ kẹo Sugar Pop cách đây 6 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: HYO 효연 'DEEP' MV cách đây 6 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] TOMORROW X TOGETHER - Good Boy Gone Bad cách đây 8 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CL - Chuck (Official Video) cách đây 9 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: PSY - 'GANJI' feat. Jessi Performance Video cách đây 11 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Ciipher(싸이퍼) _ Fame cách đây 11 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 최초공개] TXT (투모로우바이투게더) - Good Boy Gone Bad (4K) | TXT COMEBACK hiển thị cách đây 11 ngày by Dogpaws
a video đã được thêm vào: [MV] GODAK _ I'm Fine(괜찮아, 아무렇지 않아) (Feat. Sojeong) cách đây 12 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: TXT (투모로우바이투게더) 'Good Boy Gone Bad' Official MV cách đây 13 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: PSY - '이제는 (Now)' feat. 화사 (Hwa Sa) Performance Video cách đây 18 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: WOODZ (조승연) - 난 너 없이 (I hate you) MV cách đây 18 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: PSY - 'Celeb' MV cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] E'LAST - Creature cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: iKON - '너라는 이유 (BUT YOU)' M/V cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: RYEOWOOK 려욱 '오늘만은 (Hiding Words)' MV cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LE SSERAFIM FEARLESS OFFICIAL M/V cách đây 20 ngày by Stelenavamp
a comment was made to the video: Wooks - Demon MV cách đây 20 ngày by mcmikil
a comment was made to the video: PSY - 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)' MV cách đây 20 ngày by sarafofow
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] PSY - That That (prod. & feat. SUGA of BTS) cách đây 22 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: PSY - 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)' MV cách đây 23 ngày by Dogpaws
a video đã được thêm vào: (Moon Byul) - C.I.T.T (Cheese in the Trap) cách đây 23 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: PSY - 'That That (prod.&ft. & Starring SUGA of BTS)' MV Teaser 3 cách đây 24 ngày by Dogpaws
a comment was made to the video: [MV] Apink(에이핑크) _ I want bạn to be happy cách đây 24 ngày by maria2222
a video đã được thêm vào: E'LAST(엘라스트) - 'Creature' M/V cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] SOYOU(소유) _ Business (Feat. BE'O) cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 미연 (MIYEON) - 'Drive' Official âm nhạc Video cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: PSY - 'Happier ft. Crush' MV Teaser cách đây 25 ngày by Dogpaws
a video đã được thêm vào: PSY - 'Celeb' MV Teaser cách đây 25 ngày by Dogpaws
a video đã được thêm vào: PSY - 'That That (prod.&ft. SUGA of BTS)' MV Teaser 2 cách đây 25 ngày by Dogpaws
a video đã được thêm vào: PSY - 'That That (prod. SUGA of BTS)' MV Teaser 1 cách đây 25 ngày by Dogpaws
a video đã được thêm vào: MONSTA X 몬스타엑스 'LOVE' MV cách đây 26 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: RYEOWOOK 려욱 '파랑새 (Bluebird)' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Apink(에이핑크) _ I want bạn to be happy cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Performance M/V] 로켓펀치(Rocket Punch) - CHIQUITA cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Wooks - Demon MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] Dreamcatcher - MAISON cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SEVENTEEN (세븐틴) 'Darl+ing' Official MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (DINDIN) - Lollipop MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (TAEYONG) X 원슈타인 (Wonstein) 'Love Theory' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KIM DONG HYUN(김동현) _ Bittersweet cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: BE'O(비오)~LOVE me cách đây một tháng 1 by GDragon612
a video đã được thêm vào: Jessi (제시) - 'ZOOM' MV cách đây một tháng 1 by GDragon612