Kpop Updates

a video đã được thêm vào: 3YE(써드아이) - STALKER | M/V cách đây 2 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: BAE173(비에이이173) - '사랑했다(Loved You)' Official âm nhạc Video cách đây 2 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: LUNARSOLAR(루나솔라) - DADADA cách đây 2 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: STAYC(스테이씨) 'ASAP' MV cách đây 2 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: ASTRO 아스트로 - ONE DANCE PRACTICE cách đây 2 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (ASTRO)⭐️ㅣONE , 니가 불어와, 숨가빠, Baby, All Nightㅣ100SEC choreography cách đây 2 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SuperM 슈퍼엠 'We DO' MV cách đây 3 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ASTRO(아스트로) 'ONE' cách đây 4 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KIM JAE HWAN _ (I Wouldn’t Look For You) MV cách đây 4 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NiziU 2nd Single『Take a picture』 Dance Performance cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬) 2nd Single 『Poppin’ Shakin’』 MV cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] D-CRUNCH(디크런치) _ My Name cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] ASTRO(아스트로) _ ONE cách đây 6 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] LEE JIN HYUK(이진혁) _ 5K cách đây 6 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: WENDY 웬디 'Like Water' MV cách đây 6 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ROSÉ - 'Gone' M/V cách đây 7 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: HOSHI ‘Spider’ Official MV cách đây 9 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Weeekly(위클리) _ After School (Performance ver.) cách đây 10 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BTS (방탄소년단) 'Film out' Official MV cách đây 10 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] ITZY - DALLA DALLA cách đây 11 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] 우주소녀 (WJSN) - UNNATURAL cách đây 11 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN 백현 'Bambi' MV cách đây 12 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Kim Sung Kyu 'HUSH' MV cách đây 13 ngày by Stelenavamp
an icon đã được thêm vào: Wendy cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NiziU(니쥬) 2nd Single 『Take a picture』 MV cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] IU(아이유)_Coin cách đây 16 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] IU(아이유)_LILAC cách đây 17 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KANGTA 강타 'Freezing' MV cách đây 18 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ROSÉ - 'On The Ground' Dance Performance cách đây 20 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] Weeekly - After School cách đây 20 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] hình năm góc, hình ngũ giác, lầu năm góc - DO hoặc NOT cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] PURPLE Kiss - Ponzona cách đây 22 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (CHEETAH) - Villain (Feat. JAMIE (제이미)) Performance Video cách đây 23 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (DINDIN) - 더는 사랑 못 할 거예요 (Can't fall in tình yêu again) MV cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Jessi (제시) - '어떤X (What Type of X)' MV cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Weeekly(위클리) _ After School cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: DRIPPIN(드리핀) 'Young Blood' MV cách đây 26 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] ATEEZ - I'm The One cách đây 26 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SUPER JUNIOR 슈퍼주니어 'House Party' MV cách đây 26 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: VERIVERY - 'Get Away' Performance Video (B ver.) cách đây 27 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] PURPLE KISS(퍼플키스) _ Ponzona cách đây 27 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Ciipher(싸이퍼) _ I like bạn cách đây 27 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] iKON - Why Why Why cách đây 27 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: WOODZ (조승연) - FEEL LIKE MV cách đây 27 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: 펜타곤(PENTAGON) - 'DO hoặc NOT' Official âm nhạc Video cách đây 27 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: ROSÉ - 'On The Ground' M/V cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CRAVITY 크래비티 'Bad Habits' Performance cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] SOYOU(소유) _ Good Night MY tình yêu cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Punch(펀치) _ I'm jealous (Feat. Real.be) cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: RAIN(비) - MAGNETIC (Feat. 잭슨(Jackson Wang)) MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp