Kpop Updates

a video đã được thêm vào: TXT 'Sugar Rush Ride' Official MV cách đây 2 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Hardest K-Pop Dances to Pull Off cách đây 3 ngày by jlhfan624
a video đã được thêm vào: YESUNG 예성 'Small Things' MV cách đây 5 ngày by Stelenavamp
a photo đã được thêm vào: Taeyeon🌸 cách đây 6 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: Dreamcatcher(드림캐쳐) 'REASON' MV cách đây 13 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: cignature (시그니처) - 오로라 (AURORA) MV cách đây 13 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: MONSTA X 몬스타엑스 'Beautiful Liar' Dance Practice (Moving ver.) cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: YENA (최예나) - tình yêu War (Feat. BE'O) MV cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: GOT the beat 갓 더 비트 'Stamp On It' MV cách đây 14 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: TAEYANG - 'VIBE (feat. Jimin of BTS)' M/V cách đây 17 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ATEEZ (에이티즈) - HALAZIA MV cách đây 17 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: MONSTA X 몬스타엑스 'Beautiful Liar' MV cách đây 21 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SF9 'Puzzle' âm nhạc VIDEO cách đây 22 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (ILY:1) - 별꽃동화 (Twinkle, Twinkle) MV cách đây 25 ngày by Stelenavamp
a link đã được thêm vào: BABY MONSTER fanpop Club cách đây 29 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: ATEEZ(에이티즈) - 'HALAZIA' Official MV cách đây 29 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] 소유(SOYOU) - '돌스 (Dolls)' Official âm nhạc Video cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a comment was made to the video: Red Velvet X aespa 'Beautiful Christmas' MV cách đây một tháng 1 by shamad
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] SHINHWA WDJ - Flash cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT DREAM 엔시티 드림 'Candy' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: SUPER JUNIOR 슈퍼주니어 'Celebrate' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Red Velvet X aespa 'Beautiful Christmas' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: MINHO 민호 '놓아줘 (Chase)' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: WDJ (SHINHWA WDJ) - Flash MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: MV] THE BOYZ(더보이즈) _ All About bạn cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: KARA (카라) 'WHEN I MOVE' Official MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] P1Harmony - Back Down cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: RM 'Wild hoa (with youjeen)' Official MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ITZY “Cheshire” M/V cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: P1Harmony (피원하모니) - 'Back Down' MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Red Velvet 레드벨벳 'Birthday' MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (KANGDANIEL) - Nirvana (Feat. pH-1, WDBZ) M/V cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] BIBI(비비) _ JOTTO(조또) cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] TEMPEST - Dragon (飛上) cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: TO1 (티오원) - 얼음 땡 (Freeze Tag) MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: TEMPEST (템페스트) - Dragon (飛上) MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BoA 보아 'Forgive Me' MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] VICTON - Virus cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (BIBI) - 나쁜년 (BIBI Vengeance) Official M/V cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] woo!ah!(우아!) _ Rollercoaster cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] DRIPPIN(드리핀) _ The One cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] VICTON(빅톤) _ Virus cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (MV)유아(YooA)_Selfish cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CHEN 첸 '사라지고 있어 (Last Scene)' MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (MV)유아(YooA)_Melody cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] NATURE - LIMBO! cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LE SSERAFIM (르세라핌) 'Impurities' OFFICIAL M/V cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] HIGHLIGHT - Alone cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: MV] KIM JONGHYEON(김종현(JR)) _ Lights cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: (LIM KIM) - VEIL MV cách đây 2 tháng by Stelenavamp