Kpop Updates

a video đã được thêm vào: Epik High (에픽하이) - Rosario ft. CL, ZICO Official MV cách đây 23 giờ by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Stray Kids : SKZ-PLAYER] I.N "막내온탑" (Feat. Bang Chan, Changbin) cách đây 23 giờ by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CHUNG HA – X (걸어온 길에 꽃밭 따윈 없었죠) MV cách đây 23 giờ by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: CRAVITY 크래비티 'My Turn' MV cách đây 23 giờ by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] ONEUS(원어스) _ No diggity cách đây 23 giờ by Stelenavamp
a comment was made to the photo: Kara cách đây một ngày 1 by gslib
a video đã được thêm vào: U-KNOW 'Thank U' MV cách đây một ngày 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Relay Dance] (G)I-DLE - HWAA cách đây 4 ngày by Stelenavamp
an icon đã được thêm vào: (G)I-DLE 'I BURN' cách đây 6 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: YUBIN(유빈) _ PERFUME(향수) cách đây 7 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] MCND _ 우당탕 (Crush) (Performance Ver.) cách đây 7 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] E'LAST(엘라스트) _ Dangerous cách đây 7 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [Dance Practice] (JEONG SEWOON) - IN THE DARK cách đây 7 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Dvwn (다운) '자유비행' Official MV cách đây 7 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: VICTON 빅톤 'What I Said' MV cách đây 9 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: (G)I-DLE) - '화(火花)(HWAA)' Official âm nhạc Video cách đây 9 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: TREASURE - ‘MY TREASURE’ M/V cách đây 9 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: A.C.E(에이스) - Fav Boyz (feat. Thutmose) [Steve Aoki's vàng ngôi sao Remix] M/V cách đây 10 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: MCND '우당탕 (Crush)' MV cách đây 12 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] 정세운 (JEONG SEWOON) - IN THE DARK cách đây 13 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: BAEKHYUN ベクヒョン 'Get bạn Alone' MV cách đây 16 ngày by zanhar1
a video đã được thêm vào: [MV] woo!ah!(우아!) _ I Don’t Miss U cách đây 17 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: RAIN(비) - "나로 바꾸자 Switch to me (duet with JYP)" MV cách đây 19 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: VERIVERY - '소중력' DIY M/V (Produced bởi VERIVERY) cách đây 22 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: tiếp theo (넥스트) – My tình yêu MV cách đây 22 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Baek A Yeon(백아연) _ I Need bạn cách đây 26 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] 10CM _ Winter Breath cách đây 27 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] BUMKEY, Yang Da Il, Han Dong Geun, Kang Min Hee, YODAYOUNG _ BETTER DAYS(바래) cách đây 27 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Uhm Jung Hwa _ Hop in(Feat. Hwa Sa, DPR LIVE) cách đây 28 ngày by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] 문별 (Moon Byul) - 크리스마스이니까 (A miracle 3days ago) cách đây 28 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [MV] AB6IX(에이비식스), BDC, Lee Eun Sang(이은상) _ CHANDELIER(샹들리에) cách đây 29 ngày by Elinafairy
a video đã được thêm vào: Sohlhee - Supersingle cách đây một tháng 1 by zanhar1
an answer was added to this question: Are there any kpop boybands that are manly and not feminine looking? cách đây một tháng 1 by 100_eyes
a comment was made to the poll: Whose song titled 'Butterfly' do bạn prefer? cách đây một tháng 1 by 100_eyes
a comment was made to the video: Sonnet(손승연) - Ready MV cách đây một tháng 1 by 100_eyes
a video đã được thêm vào: ENHYPEN (엔하이픈) 'Let Me In (20 CUBE)' Official MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a photo đã được thêm vào: Kang Daniel 💓🔥 cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a comment was made to the photo: Kai💖🔥 cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: BRANDNEW năm 2020 ‘1 YEAR’ M/V cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: ENHYPEN (엔하이픈) ‘Given-Taken’ Choreography Video cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: JANG HYUNSEUNG -I Just Can't Stop Loving bạn MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] VINXEN(빈첸), OVAN(오반), Im Soo(임수) _ JUNG(정) (Prod. bởi VAN.C) cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: NCT U 엔시티 유 'Make A Wish (Birthday Song) (Wuki Remix)' cách đây một tháng 1 by zanhar1
a video đã được thêm vào: TAEYEON 태연 'What Do I Call You' MV cách đây một tháng 1 by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Kim Sung Kyu - 'I'm Cold' MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Sonnet(손승연) - Ready MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] ONEWE(원위) _ A book in Memory cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: JUN. K (준케이) "30분은 거절할까 봐" M/V cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: DAVII - Jamie Cullum MV cách đây một tháng 1 by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: [MV] Bling Bling _ LA LA LA(Performance Video) cách đây một tháng 1 by Stelenavamp