Kouta Tsuchiya Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

wink
KohakuJSMA đã đưa ý kiến …
HAPPY 18th BIRTHDAY, Kouta Tsuchiya!!!!!!!!!!!!!!!!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
KohakuJSMA đã đưa ý kiến …
oh, Kouta MY LOVE!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
crying
girinuyasha đã đưa ý kiến …
i keep trying to put a banner and biểu tượng but it doesnt hiển thị up hoặc it takes to long everytime i try...-.- đã đăng hơn một năm qua
KohakuJSMA đã bình luận…
i know how bạn feel! hơn một năm qua