korra Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

Hina18 đã đưa ý kiến …
I tình yêu her and really get sad when i see hate for her ! đã đăng hơn một năm qua
LastFireBender đã đưa ý kiến …
Avatar Korra! <3 đã đăng hơn một năm qua
Kim230 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn Avatar Korra, you're amazing!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
big smile
lord1bobos đã đưa ý kiến …
the morning is evil đã đăng hơn một năm qua
smirk
demigod24 đã đưa ý kiến …
Korra is awesome đã đăng hơn một năm qua
kiss
lord1bobos đã đưa ý kiến …
she is awsome đã đăng hơn một năm qua
ButterlessToast đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại i tình yêu Toph ..But Korra will do :D đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Same. XD hơn một năm qua
ButterlessToast đã bình luận…
:D glad u agree hơn một năm qua
Azullysa đã bình luận…
I know right.. hơn một năm qua
LilMissTrouble đã đưa ý kiến …
Just watched the hiển thị & gotta say I like Korra alot! She's so fiesty & tough. I tình yêu it! đã đăng hơn một năm qua
Dhampires đã bình luận…
I agree she's great! hơn một năm qua
hpfan8 đã đưa ý kiến …
The hiển thị looks awesome. Have bạn guys seen the first two episodes yet online? đã đăng hơn một năm qua
NightFrog đã bình luận…
Yep, I tình yêu it so far. hơn một năm qua
princessAries đã bình luận…
yes I have. loved it!!! hơn một năm qua
tabby15 đã bình luận…
the hiển thị will start on April 14th. hơn một năm qua
cool
tabby15 đã đưa ý kiến …
tình yêu the banner. đã đăng hơn một năm qua
smile
tabby15 đã đưa ý kiến …
can't wait to watch the show! đã đăng hơn một năm qua