Konan Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

smile
MissDIU đã đưa ý kiến …
ⓀⓄⓃⒶⓃ●●●●!!! đã đăng hơn một năm qua
Karina59 đã đưa ý kiến …
Well konan is yêu thích đã đăng hơn một năm qua
MinaKushiFC2 đã bình luận…
i think she's the prettiest character in Naruto hơn một năm qua
cuddlfuzzy đã đưa ý kiến …
konan is my #1 fav akaski memmber tiếp theo to itachi and pain đã đăng hơn một năm qua
angelic
temari101 đã đưa ý kiến …
I tình yêu bạn XD đã đăng hơn một năm qua
to0ota111 đã đưa ý kiến …
konan is alway the best :)
đã đăng hơn một năm qua
Galaeowyn đã bình luận…
She definitely is. I tình yêu Kushina thêm tho. (: hơn một năm qua