Kiss Drummers Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

twilighter4evr đã đưa ý kiến …
what do bạn think of the new banner? đã đăng hơn một năm qua
samlicker01 đã bình luận…
I tình yêu it ;D hơn một năm qua
rakshasa đã bình luận…
Way tình yêu it ^^ DRUMS XD hơn một năm qua
a33 đã đưa ý kiến …
Hello australia this is Gene Simmons of Kiss introducing bạn to .....Pual Stanley of Kiss introducing bạn to Ace Frehley...who's are new drummer...emmm emmm ohh wait i remeber it's Eric Carr and he's incredible.............. đã đăng hơn một năm qua
larastarchild đã bình luận…
Look!!It's rock n' roll!!ahahahah hơn một năm qua
rakshasa đã đưa ý kiến …
HAPPY 53rd BIRTHDAY ERIC SINGER!! MAY 12, 1258^_^ đã đăng hơn một năm qua
Xbloodjunkie đã bình luận…
I missed it, Happy belated birthday Eric:) only bởi 1 day! hơn một năm qua
big smile
rakshasa đã đưa ý kiến …
No matter who they get to put stuff on there face, it ain't us. bạn can take the mask off the Lone Ranger and put it on someone else, but it ain't the Lone Ranger.-------- Peter Criss đã đăng hơn một năm qua
Xbloodjunkie đã bình luận…
Agree, but I like both Eric's and Bruce and Tommy too:) hơn một năm qua
big smile
samlicker01 đã đưa ý kiến …
tình yêu your banner @twilighter4evr:) Sweet:) đã đăng hơn một năm qua
twilighter4evr đã bình luận…
thanks :) glad bạn like it :) hơn một năm qua
Xbloodjunkie đã bình luận…
I'm glad bạn chose Eric for the icon:) RIP hơn một năm qua