Kisa sohma Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 11

xxkpopcrazyxx đã đưa ý kiến …
I'm a tiger also!!!!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
heart
IamKyon đã đưa ý kiến …
tình yêu her! She has much thêm potential in her character than được trao role in anime and also is very cute ^^ đã đăng hơn một năm qua
heart
kitkatlover56 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Kisa because she is just like i was when I was getting bullied and she is SUPER CUTE!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
Kishiko_Lawliet đã đưa ý kiến …
I'm a Tiger! :D Kisa is too cute!! đã đăng hơn một năm qua
yukikitty đã đưa ý kiến …
*Hugs Kisa* I'm a Tiger too! I tình yêu bạn Kisa! <3 đã đăng hơn một năm qua
heart
Manicliker123 đã đưa ý kiến …
I call my bff Kisa đã đăng hơn một năm qua
heart
bakublader đã đưa ý kiến …
I wish Kisa was my 2nd sister, she is so adorable. I tình yêu her so much! why was she picked on in school because of how she looks? She is so dang cute I could hug her for hours. đã đăng hơn một năm qua
RiceBall123 đã đưa ý kiến …
"Could me and Hiro hang out sometime?" X( đã đăng hơn một năm qua
heart
sonic1010 đã đưa ý kiến …
i tình yêu kisa so much đã đăng hơn một năm qua
bakublader đã bình luận…
so do I hơn một năm qua
Pandabears đã đưa ý kiến …
kisa is so cutee :) i just wanna give her a big huge :) đã đăng hơn một năm qua
N30nKitty đã bình luận…
ikr!!! she so cute :) hơn một năm qua
sonic1010 đã bình luận…
i agree hơn một năm qua
RiceBall123 đã bình luận…
Me too! It was so cute when she followed Tohru around. hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
It was ! Awhh i tình yêu kisa ! :D hơn một năm qua
kyoko_sohma đã đưa ý kiến …
Kisa is so adorable! I was born in the năm of the tiger too(and the năm of the cat) đã đăng hơn một năm qua