Kim Wooseok Updates

fan art đã được thêm vào: ❤ Kim Wooseok ❤ cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a photo đã được thêm vào: Behind the 1st Look Shooting Pictures | Kim Wooseok cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK Official Membership bức ảnh xem trước cách đây một tháng 1 by Elinafairy
a link đã được thêm vào: Kim Woo Seok To ngôi sao In K-Drama Alongside “Itaewon Class” Actress Kwon Na Ra cách đây 2 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [교차편집] 김우석 - Sugar (KIM WOO SEOK StageMix) cách đây 2 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [쇼! 음악중심] 김우석 - 슈가 (KIM WOO SEOK - Sugar), MBC 210227 방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [쇼! 음악중심] 김우석 - 슈가 (KIM WOO SEOK - Sugar), MBC 210220 방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 'Sugar' 풀캠 (KIM WOO SEOK Full Cam)│@SBS Inkigayo_2021.02.28. cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK(김우석) - Sugar @인기가요 inkigayo 20210228 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 'Sugar' (KIM WOO SEOK FaceCam)│@SBS Inkigayo_2021.02.21. cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 'Sugar' (KIM WOO SEOK FanCam)│@SBS Inkigayo_2021.02.21. cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 'Sugar' 풀캠 (KIM WOO SEOK Full Cam)│@SBS Inkigayo_2021.02.21. cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK(김우석) - Sugar @인기가요 inkigayo 20210221 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a link đã được thêm vào: Kim Woo Seok Shares His Thoughts On Making His Own Songs, His School Days, And thêm cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [WWW:] 피크닉 떠난 우석이의 Meet&Call 팬사인회 현장 💕 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [SPECIAL VIDEO] KIM WOO SEOK (김우석) 'Sugar' 케이크 만들기 🎂 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [WWW:] 김우석 (KIM WOO SEOK) '2ND DESIRE [TASTY]' 캔디 인터뷰🍬 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [Dance Practice] KIM WOO SEOK (김우석) 'Sugar' (연습실 ver.) cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [KIM WOO SEOK - Sugar] Kpop TV hiển thị | M COUNTDOWN EP.698 | Mnet 210218 방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [MPD 4K 'Sugar' (KIM WOO SEOK FanCam No.1 Encore) | @MCOUNTDOWN_2021.2.18 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [MPD 4K 'Sugar' (Horizontal Ver.) (KIM WOO SEOK FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.2.18 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [MPD직캠] 김우석 직캠 4K 'Sugar' (KIM WOO SEOK FanCam) | @MCOUNTDOWN_2021.2.18 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [WWW:] 김우석 (KIM WOO SEOK) 'Sugar' MV 촬영 비하인드🎬 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [CLOSE-UP CAM] KIM WOO SEOK (김우석) ‘Sugar’|COMEBACK SHOWCASE cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK (김우석) ‘Better’|COMEBACK SHOWCASE cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK (김우석) ‘Sugar’|COMEBACK SHOWCASE cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK (김우석) ‘Sugar’ MV (Face ver.) cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: ✨비주얼캠/4K✨ 김우석 - 슈가(KIM WOO SEOK - Sugar) cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: K-POP STARS sing in THREE Languages🎤| INA/THAI/SPN | KIM WOO SEOK | TRANSONGLATION cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [SPECIAL VIDEO] KIM WOO SEOK (김우석) 'Sugar' 안무 영상 (잠옷 ver.) cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 'Sugar'(Vertical ver.) (KIM WOO SEOK FanCam) @Show!MusicCore MBC210206방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 'What Are bạn Up To Tonight'(Vertical ver.) (KIM WOO SEOK FanCam) @Show!MusicCore MBC210206방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 'Sugar' (KIM WOO SEOK FanCam) @Show!MusicCore MBC210206방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK - Sugar, MBC 210206 방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK - What Are bạn Up To Tonight? , MBC 210206 방송 cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK các câu trả lời to những người hâm mộ in VIETNAMESE | #CBL​ (CALL ME bởi YOUR LANGUAGE) cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK copies The EMOJI Kpop DanceㅣTaemin, Baekhyun, IUㅣEMOJI DANCE cách đây 3 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [사이드캠4K] 김우석 'Sugar' (KIM WOO SEOK Side FanCam) | @SBS Inkigayo_2021.02.07. cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [페이스캠4K] KIM WOO SEOK 'What Are bạn Up To Tonight' FaceCam│@SBS Inkigayo_2021.02.07. cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [안방1열 직캠4K] KIM WOO SEOK 'What Are bạn Up To Tonight' FanCam│@SBS Inkigayo_2021.02.07. cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [페이스캠4K] 김우석 'Sugar' (KIM WOO SEOK FaceCam)│@SBS Inkigayo_2021.02.07. cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [SPECIAL VIDEO] KIM WOO SEOK (김우석) 'Sugar' 안무 영상 (한복 ver.) cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [WWW:] 김우석 (KIM WOO SEOK) '2ND DESIRE [TASTY]' 자켓 촬영 비하인드! cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK (김우석) - 2021 설날 인사 (2021 Seollal) cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: 🎶 l KIM WOO SEOK 👉Sugar👈 l 수트댄스 l Suit Dance | Performance cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [안방1열 직캠4K] 김우석 'Sugar' 풀캠 (KIMWOOSEOK Full Cam)│@SBS Inkigayo_2021.02.07. cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: [안방1열 직캠4K] 김우석 'Sugar' (KIMWOOSEOK FanCam)│@SBS Inkigayo_2021.02.07. cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK(김우석) - Sugar @인기가요 inkigayo 20210207 cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: KIM WOO SEOK(김우석) - What Are bạn Up To Tonight @인기가요 inkigayo 20210207 cách đây 4 tháng by Elinafairy
a video đã được thêm vào: '최초 공개' 러블리 무드 '김우석'의 'Sugar' 무대 cách đây 4 tháng by Elinafairy