Kim Bum Updates

a pop quiz question đã được thêm vào: When Kim Bum was in college , he wrote a story. What is the name of it? cách đây 9 tháng by absssulakni_4
a photo đã được thêm vào: KB bombom hơn một năm qua by NidMinj
a comment was made to the answer: he doesn't have a girlfriend. but he's pretty close with Kim So Eun. hơn một năm qua by michellereyes
a link đã được thêm vào: Actor Kim Bum confirmed to make his return to the big screen through 'Joseon Detective 3' hơn một năm qua by Ieva0311
a comment was made to the poll: Who is thêm cute? hơn một năm qua by ZylaSadeEvans
a comment was made to the poll: what hairstyle u like hơn một năm qua by ZylaSadeEvans
a comment was made to the poll: Kim Bum's biểu tượng challenge. đăng tải your most yêu thích Kim Bum pic and I'll make it the biểu tượng of this club :D hơn một năm qua by ZylaSadeEvans
a comment was made to the poll: who is kim bums match?? hơn một năm qua by ZylaSadeEvans
a comment was made to the poll: which one do bạn prefer ???? hơn một năm qua by ZylaSadeEvans
a comment was made to the poll: is kim bum a killer smile? hơn một năm qua by ZylaSadeEvans
a link đã được thêm vào: Kim Bum attends the wedding of a longtime người hâm mộ hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Would bạn like new spot look? hơn một năm qua by Ieva0311
fan art đã được thêm vào: Kim Bum hơn một năm qua by Ieva0311
a comment was made to the wallpaper: Kim Bum hơn một năm qua by alltimefree
an answer was added to this question: WHO'S YOUR REAL GIRLFRIEND? hơn một năm qua by jamesMcDonald
a reply was made to the forum post: tình yêu kim bummmm hơn một năm qua by ninamorgan
an answer was added to this question: kim bum oppa who is your reall girl friend?... hơn một năm qua by Tho1611
a comment was made to the question: Between the F4's in Boys Over Flower, who do bạn think is the cuttest ? hơn một năm qua by preety7
an answer was added to this question: WHO'S YOUR REAL GIRLFRIEND? hơn một năm qua by NYONGTORY
an answer was added to this question: Between the F4's in Boys Over Flower, who do you think is the cuttest ? hơn một năm qua by sripraja
a comment was made to the poll: what do bạn think of kim bum? hơn một năm qua by Nicz_Kim
a comment was made to the answer: he doesn't have a girlfriend. but he's pretty close with Kim So Eun. hơn một năm qua by shkira_18
an answer was added to this question: WHO'S YOUR REAL GIRLFRIEND? hơn một năm qua by gwynethkpop
a link đã được thêm vào: Kim Bum to portray martial arts legend Bruce Lee in upcoming Chinese drama hơn một năm qua by Ieva0311
an answer was added to this question: WHO'S YOUR REAL GIRLFRIEND? hơn một năm qua by Prettykatkat
an answer was added to this question: Between the F4's in Boys Over Flower, who do you think is the cuttest ? hơn một năm qua by 09488555576
a comment was made to the question: Between the F4's in Boys Over Flower, who do bạn think is the cuttest ? hơn một năm qua by 09488555576
a question đã được thêm vào: Who is your girlfriend right now? or do you have one? hơn một năm qua by 09488555576
an answer was added to this question: WHO'S YOUR REAL GIRLFRIEND? hơn một năm qua by amutha
an answer was added to this question: WHO'S YOUR REAL GIRLFRIEND? hơn một năm qua by hindouxa
a comment was made to the poll: do bạn tình yêu kim bum??? hơn một năm qua by Skimilady
a link đã được thêm vào: Kim Bum Broods For Singles’ July 2015 Issue hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Kim Bum Looks Completely Different in “Hidden Identity” Stills hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Kim Bum is a sexy mustached action ngôi sao in xem trước for 'Hidden Identity' hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Kim Bum is a sexy mustached action ngôi sao in xem trước for 'Hidden Identity' hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Kim Bum shocks with his new lean look at 'Hidden Identity' drama press conference hơn một năm qua by Ieva0311
a comment was made to the video: Kim Bum speed drawing hơn một năm qua by saratfkh
a link đã được thêm vào: Kim Bum transforms into a detective in 'Hide Your Identity' hơn một năm qua by Ieva0311
an answer was added to this question: WHO'S YOUR REAL GIRLFRIEND? hơn một năm qua by char_charlene
a link đã được thêm vào: Yoo Yeon Seok and Kim Bum participate in humanitarian campaign hơn một năm qua by Ieva0311
a comment was made to the poll: Which is cuter? hơn một năm qua by DIreSha
an answer was added to this question: Between the F4's in Boys Over Flower, who do you think is the cuttest ? hơn một năm qua by foreversone99
an answer was added to this question: Between the F4's in Boys Over Flower, who do you think is the cuttest ? hơn một năm qua by sangma
a pop quiz question đã được thêm vào: Which movie was he in that made him rise into fame? hơn một năm qua by iiJustTooFab
a video đã được thêm vào: Kim Bum speed drawing hơn một năm qua by Hanna467
a link đã được thêm vào: Actor Kim Bum meets with 1000 những người hâm mộ in Mongolia hơn một năm qua by TopGirl
a comment was made to the video: Boys Over hoa News: Kim Bum After The Car Accident [Eng Subs] hơn một năm qua by SARAHcrazy