KiD CuDi Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 13

Szonda đã đưa ý kiến …
xin chào i have made a Youtube channel where u những người hâm mộ of Kid Cudi like me can get the new and also the old song from Kid Cudi!

link

So visit if u want. đã đăng hơn một năm qua
Youngmoney_BM đã đưa ý kiến …
xin chào my cuz says bạn ARE DA BEST !! I also <3 bạn :) đã đăng hơn một năm qua
gbotkid đã đưa ý kiến …

@FanRICH : Mixtape completion sitting on 80%, thêm info as we go on.
hộp thư đến me with dirrections to where you'll be on the 28th if your in Durban and we'll make a mission for one of our đường phố, street team member to deliver the mixtape to bạn !!!
Reach me on : gbotkidrecords@gmail.com/0846897748/or tìm kiếm Beast Kusher,NorthernSmokeGang,Gbotbot kid, hoặc Hurley boys and you'll get full on những thông tin cập nhập about the stable !!....NorthernSmokeGang.GBot Kid !! N.S.G.B.K.N.R.Ki !!!

đã đăng hơn một năm qua
KidCudiBish đã đưa ý kiến …
Kid Cudi<3 đã đăng hơn một năm qua
cool
shayedkhan đã đưa ý kiến …
:O
đã đăng hơn một năm qua
alicesocool đã đưa ý kiến …
any1 heard da song mojo so dope?? đã đăng hơn một năm qua
kidemily đã đưa ý kiến …
xin chào the kid name cudi plez hit me up we need to open the eyes one thêm time to the world 4802043055 đã đăng hơn một năm qua
lela666 đã đưa ý kiến …
I <3 KiD CuDi he went to the high school in my town for 2 years GO CLEVELAND đã đăng hơn một năm qua
qqetlikeemee đã đưa ý kiến …
I Lhovee Khid Cudi Withohut Hhhim iWuddnt Bee Livinqq đã đăng hơn một năm qua
harrypotterfan1 đã đưa ý kiến …
Mr. Ranger ! ♥ đã đăng hơn một năm qua
TpinkberryT đã đưa ý kiến …
i tình yêu this this guy he such a great singer đã đăng hơn một năm qua
harrypotterfan1 đã đưa ý kiến …
i adore kid cudi :D đã đăng hơn một năm qua
lexie2635 đã đưa ý kiến …
vote for Kud Cudi,for the 2010 MTV Video âm nhạc Awards September 12,9pm

link

link đã đăng hơn một năm qua