Kiba from Naruto Shippuden Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

JustaNutherKh đã đưa ý kiến …
i already claimed him. me and my cuz (who is the youngest person to ever tình yêu naruto) both argue over who get's kiba and who get's naruto. I told her im older, and i get kiba, but she got Naruto, and she said"So? DADDY'S DATING A 23-YEAR OLD, AND HE'S ONLY 30!"
>.>
<,<
Hope no one remember's this.But yeah. i got kiba in a Word-fight. beat that. :P đã đăng hơn một năm qua
krazyfangirl22 đã đưa ý kiến …
OH MY GOD KIBA IS SOOOOOO FRICKIN HOT đã đăng hơn một năm qua
heart
i_luv_suigetsu đã đưa ý kiến …
I LUV UUUUUU!!! đã đăng hơn một năm qua