Kiara Rocks Updates

a photo đã được thêm vào: Kiara Rocks hơn một năm qua by PollyPolonia2
a video đã được thêm vào: Highway To Hell - Kiara Rocks (Brazil) hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: KIARA ROCKS - TODOS OS MEUS PASSOS [TRAILER HD] hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - Últimos Dias, Die Die My Darling, Invisível and Nightrain (19/2/2011) hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - Knockin' On Heaven's Door hơn một năm qua by PollyPolonia
a poll đã được thêm vào: What âm nhạc do bạn prefer?/ Qual música você prefere? hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - I tình yêu Rock n´Roll hơn một năm qua by PollyPolonia
a screencap đã được thêm vào: Kiara Rocks - Cadu hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - Invisível (L.C.E) hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - Man in the box hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Últimos Dias - Official video hơn một năm qua by PollyPolonia
a wallpaper đã được thêm vào: Cadu Pelegrini hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: cadu pelegrini - don´t stop dancing acoustic version - creed hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - Astros (25/03/2009) hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - Astros (11/03/2009) hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Kiara Rocks - Todos Os Meus Passos hơn một năm qua by PollyPolonia
a video đã được thêm vào: Canja: Kiara Rocks hơn một năm qua by PollyPolonia