Khal Drogo Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-5 của 5

crying
booklover_19 đã đưa ý kiến …
Dammit why does he have to die!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
crying
kittiwitti đã đưa ý kiến …
WAAAAAH DROGO! Season 2 ain't gonna be the same without you! My poor Dany đã đăng hơn một năm qua
Daenerys_TDrogo đã đưa ý kiến …
Hope to see some fleeting hình ảnh of my sun & stars in Season 2 đã đăng hơn một năm qua
scrubby21 đã đưa ý kiến …
Arrgh, he's officially dead =( now i'm left with only 2 fav characters alive since Ned died as well. đã đăng hơn một năm qua
daenerysdrogo đã bình luận…
:( hơn một năm qua
mariana222 đã bình luận…
so sad he died! :( hơn một năm qua
mariana222 đã bình luận…
I almost broke my computer watching that fucking episode :@ hơn một năm qua
daenerysdrogo đã bình luận…
^LOL. me too! Maybe he'll come back ? bạn never know :) hơn một năm qua
scrubby21 đã đưa ý kiến …
Jason Momoa was the perfect choice for this role in my opinion. Hope Drogo doesn't die! đã đăng hơn một năm qua