Kerr Smith Club
tham gia
Fanpop
New Post
Explore Fanpop
■ ngày of Birth: March 9 1972 (pisces)

■ Birthplace: Exton, Pennsylvania

■ Height: 5’10″

■ Education: trường đại học of Vermont with a BS degree in accounting

■ yêu thích TV Show: Seinfeld, reruns every night at 7:30pm. “I never miss it.”

■ yêu thích Meal: “Breakfast: bacon, eggs, the works.”

■ Role Model: Father and Grandfather

■ yêu thích Hobbies: Computer games, cooking, and nghề viết văn music

■ yêu thích Book: A Time to Kill

■ yêu thích Vacation Spot: Negril, Jamaica

■ yêu thích Sport: trượt tuyết & Golfing

■ yêu thích Actress: “Meg Ryan. She’s so quirky.”

■ yêu thích Actor:...
continue reading...