Kenny McCormick- South Park Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 38

wink
MoreThanFangirl đã đưa ý kiến …
Happy birthday, Kenny! (Hopefully not a tiếp theo death date) đã đăng hơn một năm qua
Trinity360 đã đưa ý kiến …
Kenny in stick of truth just XD đã đăng hơn một năm qua
IsabellaFanboy đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại fairest maiden hơn một năm qua
Trinity360 đã bình luận…
yep xD. But in the end xD hơn một năm qua
IsabellaFanboy đã bình luận…
it deosn't even matter xD hơn một năm qua
Trinity360 đã bình luận…
bạn just realize that he's a piece of shit xD. And try to kill him 3 times XD hơn một năm qua
Lightningwolf98 đã đưa ý kiến …
My God! They killed Kenny! bạn bastards!!
(In German) Oh mein Gott! Sie töteten Kenny! Ihr Bastarde! đã đăng hơn một năm qua
Alisha13 đã bình luận…
sweet XD hơn một năm qua
Lightningwolf98 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
MoreThanFangirl đã bình luận…
That is true, but the literal translation. In the real one, they say: "Oh mein Gott! Sie haben Kenny getötet! Ihr Schweine!!" But the meaning is the same :) hơn một năm qua
stacycam đã đưa ý kiến …
Kennys so ligit. XD đã đăng hơn một năm qua
tailsdoll06 đã bình luận…
*legit hơn một năm qua
M_Mccormick12 đã đưa ý kiến …
Kenny is sooo adorable! :D đã đăng hơn một năm qua
BlackKnight16 đã đưa ý kiến …
omg they killed kenny!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
soccer4ever đã đưa ý kiến …
i tình yêu u kenny ur halarious đã đăng hơn một năm qua
Johan-Tirado đã đưa ý kiến …
Kenny needs thêm lines đã đăng hơn một năm qua
NotaJoolikeKahl đã bình luận…
Agreed. hơn một năm qua
Michelle-Chang đã bình luận…
FUCK YEAH! And he needs to appear thêm as Mysterion. hơn một năm qua
invaderkenny đã đưa ý kiến …
Kenny is my yêu thích character of all time!!!!! đã đăng hơn một năm qua
RavenRechior đã bình luận…
Mine too! hơn một năm qua
elinatrod đã đưa ý kiến …
kenny's my role model đã đăng hơn một năm qua
KymanFan1 đã đưa ý kiến …
Kenny is awesome! đã đăng hơn một năm qua
kyle852 đã đưa ý kiến …
oh my god! they killed Kenny !!! đã đăng hơn một năm qua
EricCartmanFan1 đã bình luận…
aww not again >:( hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
bạn BASTARDS! O_< hơn một năm qua
Sarah-L đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại x hơn một năm qua
firetruckyou đã đưa ý kiến …
i <3 u kenny.R.I.P. đã đăng hơn một năm qua
smile
jack23 đã đưa ý kiến …
has anyone noticed that kenny usually dies at the end đã đăng hơn một năm qua
EricCartmanFan1 đã bình luận…
yeah hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
Yup. hơn một năm qua
angrybirds56 đã đưa ý kiến …
i tình yêu how kenny awlays dies XD omg they killed kenny bạn bastards! đã đăng hơn một năm qua
cutie_pie868 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Kenny McCormick! hes my yêu thích X3 "Oh my god we killed Kenny!"~stan "We killed Kenny?"~kyle "We killed kenny were bastards."~ stan, *stan and kyle walk away* đã đăng hơn một năm qua
lumforever đã đưa ý kiến …
"Hey they killed Kenny!" "Those bastards!" LOL! That NEVER gets old to me! XD đã đăng hơn một năm qua
couellette10 đã đưa ý kiến …
kenny is the best!! :D he's way awesomer than kyle!! :) đã đăng hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
totally! Kenny's awesome!! hơn một năm qua
meh
1dbzfan đã đưa ý kiến …
But isn't he a girl đã đăng hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
No... hơn một năm qua
monkey
1dbzfan đã đưa ý kiến …
Omg. They killed Kenny. U bastards I luv when that happens đã đăng hơn một năm qua
Mentalist100 đã bình luận…
same here hơn một năm qua
LittleYaoiGirl đã đưa ý kiến …
Kenny's awesome and really cute esp when he is scared and hides in his mui xe ^w^ d'aww i want him as a pet! đã đăng hơn một năm qua
smile
Kenny756 đã đưa ý kiến …
Kenny is very adorable and awsome! I mean I dont like him that way but he is so cool!!!!! Everyone always calls me Kenny!!!!! :) đã đăng hơn một năm qua
darkmagican156 đã bình luận…
I like Kenny but hes yours so hve him hơn một năm qua
Kenny756 đã bình luận…
HEHEHEHEEEEEEEEEEEE!!!!! hơn một năm qua
red_rosa đã bình luận…
I know exactly how bạn feel!!!!! ^-^ hơn một năm qua
lilylove89 đã đưa ý kiến …
kenny is my yêu thích characters. đã đăng hơn một năm qua
Kuree06 đã đưa ý kiến …
Oh my God! Kenny is one of the characters that I like perverts XD
đã đăng hơn một năm qua
smile
LilRabb đã đưa ý kiến …
Gotta tình yêu kenny!He's a amaze character,hope to see thêm of him in the rest of season 15 (: đã đăng hơn một năm qua
203177 đã bình luận…
yeah it was funny that he kept dying in the coon and Những người bạn episodes XD hơn một năm qua
Johan_T đã bình luận…
aggred hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
It was epic! We definitely need Mysterion back for the sixteenth season!! :3 hơn một năm qua
sarah9807 đã đưa ý kiến …
I tình yêu u Kenny McCormick hoặc Kenny-M tình yêu bạn x đã đăng hơn một năm qua
kylesgirl đã bình luận…
u mean kenny _ M ? hơn một năm qua
Sam9876 đã bình luận…
I also tình yêu Kenny. Is it OK for me to do so? hơn một năm qua
Sam9876 đã bình luận…
Yeah. It's Michelle bởi the way. hơn một năm qua
Kenny_M đã đưa ý kiến …
Mmmph! ^_^ đã đăng hơn một năm qua
urumica đã bình luận…
Hi XD hơn một năm qua
nxxxx22 đã bình luận…
*hughs* xin chào kenny hơn một năm qua
Johan_T đã bình luận…
XDDDDD kenny hơn một năm qua
beepboop đã đưa ý kiến …
Kenny Will Never Die! đã đăng hơn một năm qua
urumica đã bình luận…
WOOHOO! So true :D hơn một năm qua
ilovetdi3598 đã đưa ý kiến …
Oh my god! They killed Kenny!! bạn BASTARDS! đã đăng hơn một năm qua
beepboop đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
jacobcoleman đã bình luận…
stan kyle and cartman are bad Những người bạn with kenny hơn một năm qua
GIVMEKINGJULIEN đã đưa ý kiến …
I miss Kenny. :C đã đăng hơn một năm qua
ElGalloCaballo đã bình luận…
he's still alive hơn một năm qua
Just61331 đã bình luận…
No, I shot him. C: hơn một năm qua
Sam9876 đã bình luận…
OH MY GOD, JUSTIN KILLED KENNY! bạn BASTARD! hơn một năm qua
laugh
cookiehead101 đã đưa ý kiến …
OH MY GOD THEY KILLED KENNY U BASTARDS đã đăng hơn một năm qua
ChuckyFan984 đã bình luận…
Yep That Line Is Funny hơn một năm qua
LilRabb đã bình luận…
^Agreed. hơn một năm qua
LilRabb đã bình luận…
^ haa! thats pretty funny (': hơn một năm qua
mobydick55 đã đưa ý kiến …
it's funny how kenny dies XD đã đăng hơn một năm qua
sunny
grasheila đã đưa ý kiến …
my friend hate kenny but he has same name with đã đăng hơn một năm qua
mischievous
katkat57 đã đưa ý kiến …
i certantly adore Kenny too^^Kenny IS my yêu thích South Park character đã đăng hơn một năm qua
Mina4Realz đã bình luận…
me too^^ hơn một năm qua
kingdomheartsmm đã đưa ý kiến …
Oh my god, they killed Kenny! bạn ********! đã đăng hơn một năm qua
kingdomheartsmm đã đưa ý kiến …
Kenny's funny and he;s awesome! đã đăng hơn một năm qua
big smile
XxMCRKilljoyXx đã đưa ý kiến …
OMG They killed KennyXD đã đăng hơn một năm qua
lily649 đã đưa ý kiến …
kenny doesn't talk much đã đăng hơn một năm qua