Kekkai Sensen Updates

a question đã được thêm vào: What’s your favorite Kekkai Sensen episode ? hơn một năm qua by DisneyPrince88
a video đã được thêm vào: Kekkai Sensen & Beyond - ALIVE 「 AMV 」| HD hơn một năm qua by DisneyPrince88
a video đã được thêm vào: 『血界戦線 & BEYOND』PV hơn một năm qua by DisneyPrince88
a pop quiz question đã được thêm vào: Klaus Von Reinherz is a... hơn một năm qua by DisneyPrince88
a poll đã được thêm vào: Klaus Von Reinherz hoặc Leonardo Watch hơn một năm qua by DisneyPrince88
a video đã được thêm vào: Kekkai Sensen - Zapp vs Klaus (Pt.1) hơn một năm qua by DisneyPrince88
a video đã được thêm vào: Kekkai Sensen │ Epic Final Fight │HD hơn một năm qua by DisneyPrince88
a comment was made to the poll: Who do bạn ship? hơn một năm qua by RanmaXUkyo
a video đã được thêm vào: Kekkai sensen Ending 1 hơn một năm qua by DisneyPrince88
a link đã được thêm vào: Klaus Von Reinherz | Blood Blockade Battlefront - Kekkai Sensen Wiki hơn một năm qua by DisneyPrince88
a video đã được thêm vào: Kekkai Sensen & Beyond Trailer Season 2 2017 hơn một năm qua by DisneyPrince88
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by DisneyPrince88
fan art đã được thêm vào: falling hơn một năm qua by sakusha
a question đã được thêm vào: Episode 12 is not yet up, it so frustrating. Do you think White may have survived episode 11? hơn một năm qua by beyonce13
a poll đã được thêm vào: Who do bạn ship? hơn một năm qua by beyonce13
a video đã được thêm vào: Unison Square Garden - Sugar Song to đắng, cay đắng step hơn một năm qua by Ashina
a video đã được thêm vào: BUMP OF CHICKEN 「Hello,world!」 hơn một năm qua by Ashina
a wallpaper đã được thêm vào: 875x700 hơn một năm qua by Ashina
a photo đã được thêm vào: hình nền 2031x2952 hơn một năm qua by Ashina