Keith and Nicole Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

n0stalgicw0rld đã đưa ý kiến …
nicole will be on oscar fabruary 24, she'll be one of the presenters! i hope keith goes with her, I tình yêu seen them together! <3 haha đã đăng hơn một năm qua
kgeorge10 đã đưa ý kiến …
xin chào Fans! Keith Urban is nominated for a 2012 Big Daddy Award as Country âm nhạc Big Daddy. bạn can vote for him as many times as bạn want starting MONDAY at www.bigdaddyawards.com! Don't let other nominees' những người hâm mộ outshine you! đã đăng hơn một năm qua
Amy1968 đã đưa ý kiến …
Keith & Nicole.....you are the most wonderful looking couple in hiển thị business ! tình yêu bạn both !!

Blessings,
Amy đã đăng hơn một năm qua