Kei Takishima (Special A) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

smile
omi101 đã đưa ý kiến …
xin chào am a người hâm mộ so yer ^__^ đã đăng hơn một năm qua
Anne-L đã đưa ý kiến …
Um, could bạn explain what this câu hỏi means?
link đã đăng hơn một năm qua
PetiteGirl32 đã đưa ý kiến …
Kei's the best! đã đăng hơn một năm qua
Sejuru đã đưa ý kiến …
Your so cute! Add me members..
đã đăng hơn một năm qua
luckyd2323 đã đưa ý kiến …
KEI TAKISHIMA<3 đã đăng hơn một năm qua
worried
pink-princess5 đã đưa ý kiến …
pls. add me i cant tham gia so pls~~ ADD me T,T đã đăng hơn một năm qua
PetiteGirl32 đã bình luận…
Why did u can't join? hơn một năm qua
pink-princess5 đã bình luận…
i can tham gia now hơn một năm qua
AlissonKuran đã đưa ý kiến …
YAAAY!! ^^ i didn't realize that Kei had his own spot up til' now :'D
thanks to whoever made this x3 đã đăng hơn một năm qua
siory đã đưa ý kiến …
i would have joined the guy's club but what was written on the banner was really unappealing bạn should really change it đã đăng hơn một năm qua
Hanozono1 đã bình luận…
There bạn go! I've changed the banner :) hơn một năm qua
Hanozono1 đã bình luận…
Sorry for I haven't noticed your bình luận until now...::) hơn một năm qua