luôn giữ nụ cười Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

yamunavenkat đã đưa ý kiến …
Keep a smile is the time for beautiful ....... đã đăng hơn một năm qua
supardana đã bình luận…
Agree.Don't forget to smile everyday in your life.When bạn happy hoặc when bạn have a problems.So don't forget to smile! hơn một năm qua
luvneopets đã bình luận…
These are both great advice. It helps to smile, even if someone makes bạn mad. hơn một năm qua
smile
parvy đã đưa ý kiến …
keep a smile in your face and heart......... đã đăng hơn một năm qua
luvneopets đã bình luận…
That is so true. hơn một năm qua
surprise
sweet23 đã đưa ý kiến …
cool!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua