Katherine Pierce Updates

a video đã được thêm vào: hàng đầu, đầu trang 10 Badass Katherine Pierce Moments on The Vampire Diaries cách đây 29 ngày by jasamfan23
a link đã được thêm vào: Vampire Diaries creators talk season 1's Katherine twist, the người hâm mộ response that left them 'aghast' cách đây một tháng 1 by laurik2007
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce | Bad cách đây 6 tháng by Makeupdiva
a poll đã được thêm vào: Which season do bạn prefer her? cách đây 7 tháng by missdoney
a poll đã được thêm vào: Which ship with her? cách đây 7 tháng by missdoney
a video đã được thêm vào: ● savage. [katherine pierce] cách đây 8 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: ▸ Katherine Pierce - Heartbreaker cách đây 9 tháng by laurik2007
an icon đã được thêm vào: Katherine Pierce cách đây 9 tháng by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: ● bad guy | Katherine Pierce cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Bad Guy cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Red Lips cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: ► Katherine Pierce | Heathens cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: ► 7 Rings [Katherine Pierce] cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: ●Katherine Pierce - Dangerous Woman cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: bạn Should See Me In A Crown (Katherine Pierce) cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce | Insane Like Me cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Survivor cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce | Horns Like The Devil cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || TOXIC cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce | Prom Queen cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce | Play with ngọn lửa, chữa cháy cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Bad B*tch cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce | Poker Face cách đây 11 tháng by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Bad Guy cách đây 11 tháng by laurik2007
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce | How bạn Like That (The Vampire Diaries) cách đây 11 tháng by laurik2007
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Dark Horse cách đây 11 tháng by laurik2007
a link đã được thêm vào: Best Vampire Diaries Universe Characters, Ranked hơn một năm qua by laurik2007
a comment was made to the poll: which line hoặc part of me Luật sư đấu trí katherine... hơn một năm qua by missdoney
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Seven Nation Army hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Sweet But Psycho hơn một năm qua by Makeupdiva
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce || Believer hơn một năm qua by Makeupdiva
a comment was made to the poll: Who do bạn want Katherine to end up with? hơn một năm qua by AngelusB
a comment was made to the poll: best word to describe Katherine? hơn một năm qua by AngelusB
a comment was made to the poll: bạn prefer Katherine's last name in: hơn một năm qua by rebecaleia
fan art đã được thêm vào: Katherine Pierce hơn một năm qua by Hermione4evr
a video đã được thêm vào: Katherine Pierce ❌ Serial Killer hơn một năm qua by SilentVoice
a comment was made to the poll: Do bạn prefer her as human hoặc vampire? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: Do bạn prefer her as human hoặc vampire? hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the poll: Katherine in season...? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: Is she your favourite female? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: Do bạn prefer: Julie Plec's Kath hoặc Williamson's Kath? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: Kath hoặc Elena? hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the poll: Out of my yêu thích Katherine trích dẫn from Season 3, which is your favorite? hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the photo: Katherine Pierce hơn một năm qua by missdoney
a comment was made to the poll: What of my favourites trích dẫn do bạn prefer? hơn một năm qua by Kirkir
a comment was made to the poll: Is she your favourite female character? hơn một năm qua by Kirkir
a comment was made to the poll: Steferine, Datherine hoặc Kalijah? hơn một năm qua by Kirkir
a poll đã được thêm vào: What of my favourites trích dẫn do bạn prefer? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: Is she your favourite female character? hơn một năm qua by missdoney
a poll đã được thêm vào: Steferine, Datherine hoặc Kalijah? hơn một năm qua by missdoney