Katerina & Candice Updates

a photo đã được thêm vào: Candice and Katerina hơn một năm qua by kari91
a video đã được thêm vào: Stroup, Accola,Graham Interview hơn một năm qua by kari91
a video đã được thêm vào: Candice Accola / Nina Dobrev / Katerina Graham - Let It Rain hơn một năm qua by kari91
fan art đã được thêm vào: Candice and Katerina hơn một năm qua by kari91
a video đã được thêm vào: Kat Graham & Candice Accola LIVE at iHeart Radio hơn một năm qua by kari91
an icon đã được thêm vào: Katerina and Candice hơn một năm qua by kari91
a video đã được thêm vào: Kat Graham & Candice Accola dance hơn một năm qua by kari91
a video đã được thêm vào: The Vampire Diaries - Candice Accola hơn một năm qua by MissAllisonLove
a video đã được thêm vào: Mystic Diaries: Behind the Scene with Katerina Graham hơn một năm qua by MissAllisonLove
a video đã được thêm vào: Mistic Diaries Behind The Scene With Candice Accola hơn một năm qua by MissAllisonLove