Kate Middleton Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 21

mohawkman đã đưa ý kiến …
She is both classy and beautiful! đã đăng hơn một năm qua
lucy716 đã đưa ý kiến …
i tình yêu kate i want to meat her so giường đã đăng hơn một năm qua
lucy716 đã bình luận…
bad hơn một năm qua
DuchessShannon đã đưa ý kiến …
^_^ i hope she has a baby girl đã đăng hơn một năm qua
lucy716 đã bình luận…
ya me to hơn một năm qua
surprise
EpicNinjaPanda đã đưa ý kiến …
OMG!
SHE'S PREGNANT ?
Wow, i do not know what's going on in this world V.V đã đăng hơn một năm qua
zara19 đã bình luận…
yeah she is ! hơn một năm qua
EpicNinjaPanda đã bình luận…
Wooooow, well then i can't wait till she has her baby xD hơn một năm qua
lucy716 đã bình luận…
she is having a baby for shur hơn một năm qua
myangel1997 đã đưa ý kiến …
I can't wait 'till she has her baby:DDD đã đăng hơn một năm qua
anubis210 đã đưa ý kiến …
bạn know she'll never be Queen ..she'll always be a princess đã đăng hơn một năm qua
myangel1997 đã bình luận…
She is a Queen to all who tình yêu her:) hơn một năm qua
anubis210 đã bình luận…
well true...but the Queen now...her husband isn't king...just the way it works now hơn một năm qua
mhs1721099 đã bình luận…
she'll pull through. hơn một năm qua
abceclaire đã đưa ý kiến …
please take this survey about the lovely and beautiful KATE MIDDLETON!

link

thank bạn so much! it only takes two minutes! đã đăng hơn một năm qua
magicfairydust đã đưa ý kiến …
Kate is such a great role model to all girls! She's poised, polite, lovely, and so down to earth! She's beautiful and I hope to be like her when I grow up :) đã đăng hơn một năm qua
starlight77 đã bình luận…
me too! has there been any confirmation about a royal baby yet? I have been holding out for that. hơn một năm qua
magicfairydust đã bình luận…
Well, there have been rumors, but there hasn't been any confirmation yet hơn một năm qua
dee389 đã bình luận…
Same here, she's even better than Diana!!!! hơn một năm qua
abethany đã bình luận…
Totally agree!!! I'm even doing a noblty báo cáo on her! I'm waiting for the baby!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
smile
Dyamite đã đưa ý kiến …
did bạn guys know my b-day is on her wedding!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
sanzo đã đưa ý kiến …
kate is beautiful but i don't like pippa! đã đăng hơn một năm qua
kaka99 đã bình luận…
Me too. hơn một năm qua
Vivi-the-Hedgie đã bình luận…
me three hơn một năm qua
zombiestars đã đưa ý kiến …
we should get a new biểu tượng & banner for the spot đã đăng hơn một năm qua
_SophieJade đã bình luận…
agree. hơn một năm qua
Elena100 đã bình luận…
Yea! hơn một năm qua
heart
greatfanofdemi đã đưa ý kiến …
she looks as a fairy in her wedding gown! đã đăng hơn một năm qua
heart
S8rah đã đưa ý kiến …
she looked stunning! xxx đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
ikr, shes so beautiful =D hơn một năm qua
Albiee đã đưa ý kiến …
Kate looked Goregeous!! xxxxx đã đăng hơn một năm qua
heart
mandali đã đưa ý kiến …
She is so Beautiful !! and looked even thêm gorgeous at her wedding! đã đăng hơn một năm qua
Cork đã đưa ý kiến …
she is absolutly GORGEOUS !!!! ..... congratulations on your awsome wedding princess kate and prince will ..... hope many prosperous, memorable years to come :) .... tình yêu u guys xxxx đã đăng hơn một năm qua
pompeybabe đã đưa ý kiến …
HER DRESS WAS STUNNING!!!!!!!!! She's so beautiful. Will and Kate are a really match xx đã đăng hơn một năm qua
heart
greatfanofdemi đã đưa ý kiến …
She is so beautiful! đã đăng hơn một năm qua
narwalsrmagical đã đưa ý kiến …
The wedding is almost here!!!!!!!!!!!!!!!! :D đã đăng hơn một năm qua
heart
zombiestars đã đưa ý kiến …
The beautiful Catherine Elizabeth Middleton:) đã đăng hơn một năm qua
cynti19 đã bình luận…
that's right!!! ;D hơn một năm qua
big smile
zombiestars đã đưa ý kiến …
3 thêm days till the wedding can't wait :) đã đăng hơn một năm qua