trả lời câu hỏi này

Kate Hudson Câu Hỏi

My 2 năm old son & I recently went to Ann Taylor, while we were there he pointed to the cash register area & đã đưa ý kiến "mum." Behind the cash register was a large image of Kate Hudson. I was quite flattered, but I don't remember that bức ảnh session;)

 MominVA posted hơn một năm qua
next question »