Kate bụi cây, cây bụi, tổng thống bush Pop Quiz

Name Kate's two older brother's names.
Choose the right answer:
Option A Robert John bụi cây, cây bụi, tổng thống bụi cây, cây bụi, tổng thống bush
Option B Paddy bụi cây, cây bụi, tổng thống bụi cây, cây bụi, tổng thống bush
Option C John Carder bụi cây, cây bụi, tổng thống bụi cây, cây bụi, tổng thống bush
Option D Carder John bụi cây, cây bụi, tổng thống bụi cây, cây bụi, tổng thống bush
 Bebhearli posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save