Kate Beckett Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 22

stana_fillion đã đưa ý kiến …
stana katic just got married yesterday to kris đã đăng hơn một năm qua
hopefulwolf7 đã đưa ý kiến …
your my hero :) đã đăng hơn một năm qua
wink
drewjoana đã đưa ý kiến …
“She's a little girl, she's a tigress, and she's a warrior. She's insecure and she's indomitable. She's everything.”- Stana on Kate Beckett đã đăng hơn một năm qua
big smile
dacastinson đã đưa ý kiến …
My fanatic is finally here! <3 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
I am so happy for you:) bạn totally deserve it hun! hơn một năm qua
dacastinson đã bình luận…
Thank you..I couldn't have done it without your help <3 hơn một năm qua
laugh
MissSpens đã đưa ý kiến …
xin chào there lâu đài Fans!! Come tham gia in on the conversation here at the lâu đài Countdown!!
link
We're talking lâu đài all they the way up until the season 5 premiere đã đăng hơn một năm qua
cake
azerc_nakahara đã đưa ý kiến …
happy birthday to Stana! :D đã đăng hơn một năm qua
big smile
dacastinson đã đưa ý kiến …
Die Haaaaaard Medaaal!
I'm so happy. :D
Kate <3333 đã đăng hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
way to go, nice Danijeka <3 hơn một năm qua
drewjoana đã bình luận…
Danijela hơn một năm qua
AlexandraKelly đã bình luận…
Congrats! hơn một năm qua
heart
Bones_Obsessor đã đưa ý kiến …
FANATIC. OMG. I AM SCREAMING. Basically it's all I've wanted in life and now I can die happy. Also, Idk if I've mentioned, but the banner and biểu tượng on the spot are the most beautiful thing I've ever seen and should never be changed<3 đã đăng hơn một năm qua
Kaydie đã bình luận…
CONGRATULATIONS!!! hơn một năm qua
othobsessed92 đã bình luận…
About freaking time! Congrats and big virtual hug, bạn thêm than deserved this! <3 hơn một năm qua
AlexandraKelly đã bình luận…
Congrats! hơn một năm qua
TheNona982 đã đưa ý kiến …
I Can't Wait For Caskett !! đã đăng hơn một năm qua
BonesCaskett7 đã đưa ý kiến …
tình yêu the new spot look!!!! <3333 đã đăng hơn một năm qua
heart
Babykez77 đã đưa ý kiến …
loved her tonight she was amazing đã đăng hơn một năm qua
Becklefan32199 đã đưa ý kiến …
Can't wait for the wedding - Mr. & Mrs. Ryan! đã đăng hơn một năm qua
BoingHuddy đã bình luận…
ahah I wanna see that too :) hơn một năm qua
ILoveMySeries đã đưa ý kiến …
i'm gonna make a vid about lâu đài & beckett. any ideas for a song?? đã đăng hơn một năm qua
alwaysredfire đã bình luận…
1,2,3,4 bởi plain white t's ? hơn một năm qua
Rimasters đã bình luận…
Someone Like bạn adele? hơn một năm qua
TheNona982 đã bình luận…
Let's Be Những người bạn bởi Emily Osment hơn một năm qua
ILoveMySeries đã đưa ý kiến …
can't wait for season 4!!
i tình yêu lâu đài so freakin much♥♥ đã đăng hơn một năm qua
big smile
Vampire_Orchid đã đưa ý kiến …
Yay! Just got a my Dedicated medal ♥ đã đăng hơn một năm qua
ILoveMySeries đã bình luận…
congrats :D hơn một năm qua
Vampire_Orchid đã bình luận…
Thanks! :D hơn một năm qua
Becklefan32199 đã bình luận…
that is so awesome hơn một năm qua
DerNikolaus đã đưa ý kiến …
Gorgeous! I loved dat first haircut. That was adorable! But it's cute now as well :) đã đăng hơn một năm qua
wowzarz1oo đã bình luận…
Personally, I like it long. Anyone agree? hơn một năm qua
tomfeltonfan44 đã đưa ý kiến …
Caskett 4eva! đã đăng hơn một năm qua
heart
Becklefan32199 đã đưa ý kiến …
Beckett and lâu đài đã đăng hơn một năm qua
wowzarz1oo đã bình luận…
Beckett and lâu đài 100%!! hơn một năm qua
myspace1529 đã đưa ý kiến …
She will survive for sure ;) And i think they will be together, but there is a Josh too ;/ đã đăng hơn một năm qua
Becklefan32199 đã bình luận…
Survive, yes. Together, yes. Josh, Heck Nooooooo! hơn một năm qua
maly1529 đã đưa ý kiến …
I am sure she will survive. I hope she is not lose memoryu hoặc somethig...
The only câu hỏi is They will be together hoặc not :) đã đăng hơn một năm qua
hot4spike đã đưa ý kiến …
OMG!!!!!!! is Beckett going to live!!!!! she cant die!!! đã đăng hơn một năm qua
Becklefan32199 đã bình luận…
Beckett Must Live!!!!!!! hơn một năm qua
wowzarz1oo đã bình luận…
Thank god she does!! hơn một năm qua
bitty1996 đã đưa ý kiến …
does anyone know if in lâu đài season 3 final if Beckett leaves?
and is it true that in 3x22 that lâu đài and beckett share a room?
Hopefully fingers crossed for another kiss. :) đã đăng hơn một năm qua
tomfeltonfan44 đã bình luận…
same here! hơn một năm qua