Kat Von D Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 16

chelseagrinbaby đã đưa ý kiến …
i agreed i tình yêu her hiển thị la ink đã đăng hơn một năm qua
Kihaa đã đưa ý kiến …
I'm a french người hâm mộ and I tình yêu Her, she's amazing !! đã đăng hơn một năm qua
amberbaby918 đã đưa ý kiến …
God I hate her đã đăng hơn một năm qua
teentop449 đã bình luận…
Keep your stupid opinion to yourself!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
wink
CB4evaGiggles đã đưa ý kiến …
i freaking tình yêu her! đã đăng hơn một năm qua
crying
Kendall_Collins đã đưa ý kiến …
Kat Von D is amazing! I wish she still had her show! đã đăng hơn một năm qua
anubisgals123 đã đưa ý kiến …
Me to and I'm a alwsome artist đã đăng hơn một năm qua
heart
Kay_doll143 đã đưa ý kiến …
Kat is like one of my main idols! I really look up to her and one ngày hope to meet her!! đã đăng hơn một năm qua
GearGirl666 đã bình luận…
me 2 hơn một năm qua
surprise
beepbeep5 đã đưa ý kiến …
i got a tattoo from her it was so much money but it was so worth it đã đăng hơn một năm qua
GearGirl666 đã bình luận…
that is SO cool, i'm so jealous hơn một năm qua
big smile
Lil-LaurenEmily đã đưa ý kiến …
shes my inspiration. shes the reason that i want to be a tattoo artist. she inspires me for like everything i do. i tình yêu her!!!!! i want to be just like her when i grow up!!!!(:
this kind of scares my parents. XD đã đăng hơn một năm qua
angelo24 đã đưa ý kiến …
i like tattoo đã đăng hơn một năm qua
wink
jacper576 đã đưa ý kiến …
i want to get tattos just like her đã đăng hơn một năm qua
mayuni đã bình luận…
cool hơn một năm qua
Lil-LaurenEmily đã bình luận…
agreed, i want the stars(: hơn một năm qua
big smile
Alainer đã đưa ý kiến …
when I get my first tattoo I would tình yêu to have Kat do it! (I wish!)Shes so talented and she has a great personality, she really inspires me đã đăng hơn một năm qua
deppforever đã bình luận…
haha i know right thats the same thing i want :) I really want to have a portrait of my mom in y arm hơn một năm qua
Alainer đã bình luận…
aw that sounds like a great tattoo to get :) hơn một năm qua
deppforever đã bình luận…
yeah its a good memory hơn một năm qua
Number1KatFan đã đưa ý kiến …
I tình yêu Kat so much!!!!! I wish i could meet her so bad. đã đăng hơn một năm qua
deppforever đã bình luận…
me too:)♥ hơn một năm qua
muchie đã bình luận…
KAT IS THE BOMM SHE ROCKS MY WORLD I WONT HER TOO DO MY tiếp theo TATTOO :) 3< hơn một năm qua
smirk
jackieperez đã đưa ý kiến …
i also like her hình xăm đã đăng hơn một năm qua
wink
jackieperez đã đưa ý kiến …
i think she is pretty đã đăng hơn một năm qua
sodapop19 đã đưa ý kiến …
Kat is kool i luv her hiển thị and the hiển thị she was befor la ink đã đăng hơn một năm qua